Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Afvalinzameling  /  Zwerfvuil

Zwerfvuil

Samen houden we de gemeente proper!

Het Lokaal bestuur zet zich elke dag in voor het proper houden van de gemeente, maar dit blijft een uitdaging, dus alle hulp is welkom.
Ook jij kan helpen!

Gratis zwerfvuilmateriaal

De Pinte biedt gratis zwerfvuilmateriaal aan. Grijpers, zakken,handschoenen en eventueel fluohesjes kunnen worden aangevraagd bij de milieudienst(tel. 09 280 80 24 of milieudienst@depinte.be). Vermeld jouw naam en adres en deze wordenbij je thuis geleverd.

Tijdens decoronacrisis het belangrijk dat we de afstandsregels en preventiemaatregelenrespecteren. Meer info hierover op: www.mooimakers.be/coronavirus.


Interactief zwerfvuil rapen met de app WePlog

weploglogo

Met de appWePlog kan iedereen eenvoudig zwerfvuil ruimen (ploggen). Ploggen komt van 'Plocka', wat Zweeds is voor verzamelen. Gebruikersvan de app zien welke straten in hun buurt al zijn schoongemaakt (geplogd) enwelke straten nog een opruimbeurt moeten krijgen. Zo ontstaat een platform vanploggers die samen hun gemeente proper houden. Leukextraatje voor de gebruikers is dat ze zien hoeveel kilometer ze al hebbengeplogd en dat ze daarmee punten verzamelen.

Gemeentebesturen en organisaties diewerken rond zwerfvuil krijgen ook toegang tot deze anonieme gegevens. Zo is ereen eenvoudige uitwisseling van data,  zodat ook het gemeentelijk zwerfvuilbeleid inpropere banen wordt geleid.

De app is volledig gratis en kanworden gedownload op je smartphone via de App Store of via de Google Play Store.

Meerinfo op: weplog.be