Zoeken

Home  /  Wonen  /  Huisvesting  /  Zorgwonen

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.
 

Voorwaarden

Om een zorgwoning te creëren moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:
 • In debestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoningniet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van devolledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfdeeigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvestenvan: ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder; ofwel ten hoogstetwee hulpbehoevende personen:
  •     personen met een handicap
  •      personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse       zorgverzekering
  •     personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.
 • De zorgbehoevendepersonen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.
 

Procedure

Wanneer je een zorgwoning gaat inrichten dien je hiervan de gemeente op de hoogte te brengen aan de hand van het meldingsformulier zorgwonen. Dit formulier, samen met de bijlagen (zie meldingsdossier) kan je tegen ontvangstbewijs afgeven aan de dienst stedenbouw of via een beveiligde zending opsturen. Wanneer je ook het bouwvolume uitbreidt, dan heb je altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Als de handelingen uitvoerbaar en niet verboden zijn, neemt het college van burgemeester en schepenen akte van de melding. Deze word je per beveiligde zending binnen de dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding bezorgd. Eenmaal dat je de akte hebt ontvangen mag je starten met de eventuele werken.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit ook aan de gemeente melden met het meldingsformulier zorgwonen.
 

Opname in het Rijksregister

Aan de hand van de meldingsakte kan de gemeentelijke dienst burgerzaken in het Rijksregister registreren dat de woning een zorgwoning is. Hiervoor is een speciale code voorzien. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Meer informatie over zorgwonen vind je op de website van Ruimte Vlaanderen.