Zoeken

Home  /  Wonen  /  Huisvesting  /  Zorgwonen

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.
Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.
 

Voorwaarden

Om een zorgwoning te kunnen creëren, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 
 

Procedure

Creatie van een zorgwoning
In een aantal gevallen is het creëren van een zorgwoning meldingsplichtig.
De zorgwoning moet worden gemeld in het omgevingsloket.

Inschrijving in het bevolkingsregister
Aan de hand van de meldingsakte kan de gemeentelijke dienst Burgerzaken in het Rijksregister registreren dat de woning een zorgwoning is. Hiervoor is een speciale code voorzien. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Beëindiging van de zorgsituatie
Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan de gemeente via het online omgevingsloket.
Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen voor het wijzigen van het aantal woonentiteiten.


Meer informatie over zorgwonen vind je op deze website van Vlaanderen.