Zoeken

Home  /  Wonen  /  Energie  /  Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen met burgerparticipatie

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen met burgerparticipatie

logo VenecoHet lokaal bestuur laat in samenwerking met Veneco zonnepanelen plaatsen via derdepartijfinanciering met burgerparticipatie op gemeentegebouwen (bibliotheek, 't Bommeltje - gebouw kinderopvang en het gemeentehuis, de garage en werkplaats).

De jaarlijkse besparing voor het lokaal bestuur die kan gerealiseerd worden door het plaatsen van de zonnepanelen op de gemeentegebouwen bedraagt meer dan 6 000 euro.

Dit project past binnen het lokaal Klimaatactieplan en het Burgemeestersconvenant waarbij de gemeente streeft naar 40 % CO2-reductie tegen 2030 en naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

Met deze opdracht wensen Veneco en de gemeente De Pinte twee doelstellingen na te streven: enerzijds het optimaal benutten van het potentieel aan hernieuwbare energie op daken van overheidsgebouwen en anderzijds het vergroten van het draagvlak voor een duurzame energietransitie door het actief betrekken van inwoners via burgerparticipatie. 

Door het voorzien van lokale hernieuwbare energieproductie met fotovoltaïsche zonnepanelen zal een wezenlijk aandeel van de stroomvoorziening voor deze gebouwen op een CO2-neutrale manier gebeuren. 
zonnepanelen
Onder rechtstreekse participatie wordt in dit dossier verstaan 'de rechtstreekse financiële participatie door burgers via lidmaatschap in een energiecoöperatieve die voldoet aan de ICA-principes'. Via dergelijke onafhankelijke organisatie van inwoners worden duurzame energieprojecten gerealiseerd waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren. 

De concessie werd gegund aan Stroomvloed (www.stroomvloed.be). De concessiehouder gaf op 17 november 2020 een digitaal infomoment voor de inwoners van de gemeente, de gebruikers van de desbetreffende gebouwen en het gemeentepersoneel, teneinde het draagvlak voor deze hernieuwbare energiebronnen te vergroten en iedereen de kans te geven om mee te investeren. Op de infoavond werd gecommuniceerd over alle financiële aspecten betreffende het aandeelhouderschap. 

Het infomoment herbekijken kan door hierna te klikken (start op 6.25 minuten).


Bent u overtuigd om een aandeel te kopen? Dat kan hier!
stroomvloed