Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  Zevenster

Zevenster

In het voorjaar van 2020 werd er een gescheiden riolering aangelegd in de Zevenster. Hierbij werd het vuilwater van de betrokken woningen afgekoppeld van de regenwaterrioleringen, die nu in de grachten van het Parkbos lozen. De nieuwe rioleringen worden respectievelijk via de riolering in Mieregoed (vuilwater) en de grachten van het Parkbos (hemelwater) afgevoerd.

Hieronder vindt u de vragen samen met de antwoorden die tijdens de infosessie van 13 mei 2020 gesteld zijn.

1. Wordt de Powerpoint na de presentatie doorgestuurd?
De presentatie zal nog aan iedereen doorgestuurd worden die dat wil. U mag hiervoor naar grondzaken@depinte.be uw e-mailadres doorsturen.

2. Is er een risico dat er geen putwater meer is tijdens de werken?
Door de bemaling kan het inderdaad gebeuren dat het putwater leeggetrokken wordt. De aannemer zal in dat geval instaan voor de waterlevering. De getroffen inwoners kunnen ook via Farys een aansluiting op het drinkwaternet aanvragen.

3. Wat is de keuringskost?
U kan de keuring laten uitvoeren via de afkoppelingsdeskundige van het studiebureau. In dat geval wordt de keuringskost gedragen door Farys en hoeft u als inwoners niets te betalen. Hiervoor geeft u na de afkoppelingswerken een seintje aan het studiebureau of de gemeente, waarna de keurder u zal contacteren voor een plaatsbezoek.

U kan ook zelf een keuring aanvragen bij elke gecertificeerde instantie. De keuringskost voor een afkoppeling ligt tussen 100 en 150 euro (excl. btw), afhankelijk van de keuringsinstantie. De keuring is niet ontvankelijk voor de subsidieregeling.

4. Wanneer wordt de straatverlichting geplaatst?
Dit wordt aansluitend op de wegeniswerken geplaatst om schade aan de nieuwe openbare verlichting te vermijden.

5. Hoe wordt de huisvuilophaling georganiseerd?
De aannemer zal het huisvuil ophalen als dit de dag voordien voor 17u buiten gezet wordt. De aannemer komt hiervoor één keer langs. Tijdens het bouwverlof en verletdagen zal dit niet door de aannemer gebeuren en dienen de inwoners zelf het huisvuil tot aan het kruispunt te brengen.

6. Is de werfweg enkel voor aannemer en bewoners, of mogen voetgangers en fietsers richting Scheldevelde hier ook gebruik van maken?
De werfweg wordt aangelegd in steenslag en is niet geschikt om over te fietsen of wandelen. Zwakke weggebruikers kunnen gebruik maken van de andere dreven.

7. Hoe worden de bermen en opritten gerealiseerd?
De bermen worden na de aanleg genivelleerd en ingezaaid met gras. De opritten worden aangelegd in porfiersteenslag (bestaande toestand).

8. Mogen de private opritten doorgetrokken worden tot aan de nieuwe weg?
Neen, de private opritten mogen niet doorgetrokken worden op openbaar domein. Op openbaar domein komen uniforme opritten in porfiersteenslag. Dit kadert binnen het uniforme uitzicht van het parkbosgebied en draagt bij aan de waterdoorlaatbaarheid.

9. Hoe moet het verkeer rijden?
Van in het begin van de werken zal de Mieregoed voorbehouden worden voor plaatselijk verkeer. Tijdens de tweede fase zal men van de Polderdreef tot de Zevenster kunnen ontsluiten via de Polderdreef en tussen de Zevenster en de N60 kunnen ontsluiten via de N60.

Planning

Op donderdag 27 augustus wordt de toplaag asfalt in de Zevenster en op het kruispunt met de Mieregoed geplaatst. Er is dan 24 uur geen doorgaand verkeer mogelijk. Inwoners van de Mieregoed kunnen rondrijden via de N60.
 
fase123
 
Bij de verandering van elke fase zal u via brief op de hoogte gebracht worden. De werfkeet van de aannemer staat op het kruispunt Mieregoed - Zevenster. Bij vragen over bereikbaarheid, planning en dergelijke kan u daar elke werkdag terecht tussen 7 uur en 16 uur.

Meer informatie kan u ook krijgen bij de dienst Grondzaken, grondzaken@depinte.be, tel. 09 280 80 26.