Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Diensten  /  Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum

Kasteellaan 41
9840 De Pinte
tel. 09 280 72 96
Woonzorgcentrum Scheldevelde | Zorgband


Zorgband Leie en Schelde en De Pinte bundelen de krachten

Het zorglandschap evolueert snel en staat de komende jaren voor heel wat uitdagingen. Om openbare ouderenzorg in de toekomst kwalitatief en betaalbaar te houden heeft het lokaal bestuur De Pinte besloten om vanaf 1 januari 2024 de exploitatie van de ouderenzorgdiensten van het OCMW over te dragen aan de Zorgband Leie en Schelde.  

Volgende dienstverlening wordt vanaf 1 januari 2024 aangeboden via de Zorgband:

 • de uitbating van het woonzorgcentrum Scheldevelde
 • serviceflats Herfstdroom
 • de poetsdienst
 • het seniorenrestaurant
 • de  minder mobielen centrale


In 2023 werd een transitietraject doorlopen om de nodige voorbereidingen te treffen zodat de toetreding in 2024 naadloos kan verlopen. Zo zal onder andere de volledige ICT-omgeving worden aangesloten op het Zorgband netwerk.

Door toe te treden tot deze welzijnsvereniging wordt de lokale tewerkstelling gegarandeerd en kan De Pinte ook gebruikmaken van de bestaande schaalvoordelen:

 • verhoogde specialisatie 
 • grotere slagkracht in het landschap van de ouderenzorg
 • verhoging van de aankoopkracht
 • vermindering van exploitatiekosten
 • vermindering van de kosten van de ondersteunende diensten
 • efficiëntere inzet van de personeelscapaciteit


Ook de lokale besturen Lochristi en Wachtebeke zijn gewonnen voor het idee van een publiek zorgbedrijf.  Hun ouderenzorgdiensten worden vanaf 1 januari 2025 overgedragen aan de Zorgband Leie en Schelde.  Zo groeit Zorgband Leie en Schelde verder uit tot een professionele zorgorganisatie met een breed pallet aan ouderenzorgdiensten.     

De publieke zorg blijft in de brede regio gegarandeerd, zonder dat het financieel onhoudbaar wordt voor de lokale besturen.  Ook kunnen de vele klanten, bewoners en patiënten blijvend rekenen op kwalitatieve, nabije en betaalbare zorg.   


Zorgband Leie en Schelde baat tot op vandaag vijf woonzorgcentra, verschillende lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, aanleunflats; een revalidatieziekenhuis en ambulante revalidatie uit in de rand van Gent. De organisatie heeft ook heel wat thuiszorgdiensten die actief zijn bij kwetsbare doelgroepen in Laarne, Destelbergen, Merelbeke en Nazareth. Voorheen werden deze diensten door OCMW-besturen en de Provincie Oost-Vlaanderen uitgebaat.


Meer info vanaf 2024 via: www.zorgband.be/aanbod/woonzorgcentrum-scheldevelde

zorgband_logo_x2_rgb-transparant-Akt451