Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Overlijden  /  Wilsverklaring

Wilsverklaring

Er bestaan verschillende soorten wilsverklaringen. Omdat er nogal wat onduidelijkheid bestaat tussen de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring inzake euthanasie lichten we dit graag toe. Er is een belangrijk onderscheid tussen beide.
 
 

Negatieve wilsverklaring

In een negatieve wilsverklaring beschrijft de persoon welke (be)handelingen hij niet meer wenst indien hij in een situatie zou belanden waarbij hij niet meer zelf kan beslissen. Deze wilsverklaring is de belangrijkste want ze is afdwingbaar. Ze kan echter niet geregistreerd worden bij de gemeente.
 
 

Wilsverklaring inzake euthanasie

De wilsverklaring inzake euthanasie kan wel via de gemeente geregistreerd worden. In deze verklaring stelt de persoon dat hij euthanasie wenst indien voldaan is aan de voorwaarden inzake de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.

Hier schuilt het addertje onder het gras, want wie kent de voorwaarden? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat hun wilsverklaring geldig is en dat er dus euthanasie kan uitgevoerd worden mochten ze bijvoorbeeld dementerend zijn. Maar de wilsverklaring euthanasie is in deze omstandigheid niet geldig! Ze is slechts geldig bij een onomkeerbare coma ten gevolge van ziekte of ongeval.

De wilsverklaring euthanasie wordt voorafgaand opgesteld en is maximum vijf jaar geldig, nadien moet ze bekrachtigd of herschreven worden. Ze is enkel geldig wanneer je in een onomkeerbare coma bent.

De negatieve wilsverklaring, ook levenstestament genoemd, wordt ook voorafgaand opgesteld en is onbeperkt geldig. Met deze wilsverklaring kan je eisen dat alle of bepaalde onderzoeken of behandelingen niet meer gebeuren wanneer je het zelf niet meer kunt vragen, bij coma, dementie, hersentumor … en als deze toestand onomkeerbaar is. Het opstellen van dit document gebeurt best in aanwezigheid van een arts zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid.

U vindt de volledige info op www.leif.be.
U kunt ook steeds met uw vragen terecht bij de dienst Burgerzaken, burgerzaken@depinte.be, tel. 09 280 80 60.