Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen - Vast bureau

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale Vast bureau 2020-12-24 2020-12-30 NVT editeer
Aangepast reglement boodschappendienst Vast bureau 2020-04-03 2020-04-10 2020-06-30 editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Vast bureau 2019-10-11 2019-10-14 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - poltiebesluit provincie 2019-07-18 Vast bureau 2019-07-18 2019-07-18 NVT editeer
Jaarrekening 2018 EVA Sportbeheer Vast bureau NVT 2019-05-24 NVT editeer
Oprichtingsakte EVA Jeugdhuis Vast bureau NVT 2019-05-23 NVT editeer

College  (45)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-12-29...
Burgemeester  (32)
Gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020...
RMW  (28)
Jaarrekening 2020 - deel OCMW - RMW...
Gemeenteraad  (210)
Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten in het kader van ‘Relance COVID-19 Vrijetijdssector’...
Vast bureau  (6)
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...