Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen - Vast bureau

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale Vast bureau 2020-12-24 2020-12-30 NVT editeer
Aangepast reglement boodschappendienst Vast bureau 2020-04-03 2020-04-10 2020-06-30 editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Vast bureau 2019-10-11 2019-10-14 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - poltiebesluit provincie 2019-07-18 Vast bureau 2019-07-18 2019-07-18 NVT editeer
Jaarrekening 2018 EVA Sportbeheer Vast bureau NVT 2019-05-24 NVT editeer
Oprichtingsakte EVA Jeugdhuis Vast bureau NVT 2019-05-23 NVT editeer

College  (45)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-06-13...
Burgemeester  (32)
Gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020...
RMW  (28)
Jaarrekening 2020 - deel OCMW - RMW...
Gemeenteraad  (215)
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken...
Vast bureau  (6)
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...