Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen - OCMW

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur.Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Reglement Nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Uittreksel toekennen nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplanaanpassing 2019/1 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel vaststellen meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-12-16 OCMW 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage OCMW 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Rechtspositieregeling personeel OCMW §2 3° OCMW 2019-11-25 2019-12-10 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-11-25 OCMW 2019-11-25 2019-12-05 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-09-30 OCMW 2019-09-30 2019-12-03 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-09-30 OCMW 2019-09-30 2019-10-10 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-08-26 OCMW 2019-08-26 2019-10-07 NVT editeer
RMW-besluit 24062019 - Jaarrekening 2018 OCMW 2019-06-24 2019-09-20 NVT editeer
Verslag RMW 2019-06-24 OCMW 2019-06-24 2019-09-06 NVT editeer
WZC - Reglement maaltijden familieleden bewoners WZC Scheldevelde OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Reglement poetsdienst OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-08-26 OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Wetgeving Legionella OCMW 2019-07-04 2019-08-13 NVT editeer
Eenjaring meerjarenplan 2019 (deel OCMW) OCMW 2018-12-12 2019-08-05 NVT editeer
Brandgevaar politiebesluit provincie OCMW 2019-07-24 2019-07-25 NVT editeer
Verslag RMW 2019-04-29 OCMW 2019-04-29 2019-07-05 NVT editeer
Jaarrekening OCMW 2018 OCMW 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Besluitenlijst OR 2019-06-24 OCMW 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Huishoudelijk reglement organisator gezins- en groepsopvang OCMW 2019-06-24 2019-07-01 NVT editeer
Huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Deontologische code OCMW-mandatarissen OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Besluit centralisatie inkomsten gemeentefonds OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Jaarrekening 2018 EVA Programma OCMW NVT 2019-05-23 NVT editeer
Rechtspositieregeling personeel OCMW par 6 OCMW 2018-03-27 2019-05-17 NVT editeer
Reglement voor het innen van niet-fiscale schuldvordering OCMW OCMW 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-04-29 OCMW 2019-04-29 2019-05-08 NVT editeer
Reglement eretitels OCMW 2019-03-25 2019-04-02 NVT editeer
Verslag RMW 2019-02-25 OCMW 2019-02-25 2019-04-02 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-03-25 OCMW 2019-03-25 2019-04-02 NVT editeer
Reglement seniorenrestaurant WZC Scheldevelde OCMW 2019-03-25 2019-04-01 NVT editeer
Huishoudelijk reglement OCMW-raad OCMW 2019-02-25 2019-03-12 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-02-25 OCMW 2019-02-25 2019-03-06 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-01-28 OCMW 2019-01-28 2019-02-27 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-01-28 OCMW 2019-01-28 2019-02-07 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-01-02 OCMW 2019-01-02 2019-01-30 NVT editeer
Bericht aan de bevolking 2019-01-02 OCMW 2019-01-02 2019-01-09 NVT editeer
Vrijgestelde visumverplichting OCMW 2018-12-12 2018-12-29 NVT editeer
Vaststellen begrip dagelijks bestuur OCMW 2018-12-12 2018-12-29 NVT editeer
Uittreksel vaststellen éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW OCMW 2018-12-12 2018-12-18 NVT editeer
Schriftelijke vraag 2018-01: Overzicht evolutie Aquariofonds OCMW NVT 2018-09-10 NVT editeer
Schriftelijke vraag 2017-1 OCMW NVT 2018-01-11 NVT editeer