Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Retributiereglement Tienerwerking Zomer 2019 Gemeenteraad 2019-04-26 2019-05-03 2019-10-01 editeer
Besluitenlijst CBS 2019-04-26 College 2019-04-26 2019-05-03 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-04-26 Burgemeester 2019-04-26 2019-05-03 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-04-26 Vast bureau 2019-04-26 2019-05-03 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-04-19 College 2019-04-19 2019-04-30 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-04-19 Vast bureau 2019-04-19 2019-04-30 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-04-16 Burgemeester 2019-04-16 2019-04-26 NVT editeer
Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 2019 College NVT 2019-04-24 NVT editeer
Schriftelijke vraag 2019-01 Gemeenteraad NVT 2019-04-24 NVT editeer
Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 Andere 2019-04-03 2019-04-23 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-04-05 College 2019-04-05 2019-04-17 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-04-05 Vast bureau 2019-04-05 2019-04-17 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-03-25 Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-17 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-03-29 Vast bureau 2019-03-29 2019-04-11 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-03-29 College 2019-03-29 2019-04-11 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-03-22 Vast bureau 2019-03-22 2019-04-04 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-03-22 College 2019-03-22 2019-04-04 NVT editeer
Reglement eretitels OCMW 2019-03-25 2019-04-02 NVT editeer
Reglement eretitels Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-02 NVT editeer
Verslag RMW 2019-02-25 OCMW 2019-02-25 2019-04-02 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-03-25 OCMW 2019-03-25 2019-04-02 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-02-25 Gemeenteraad 2019-02-25 2019-04-01 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening - verkiezingen Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-01 2019-07-01 editeer
Reglement seniorenrestaurant WZC Scheldevelde OCMW 2019-03-25 2019-04-01 NVT editeer
Bijlage Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-01 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-01 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-03-15 College 2019-03-15 2019-03-26 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-03-15 Vast bureau 2019-03-15 2019-03-26 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg Gemeenteraad 2019-02-25 2019-03-20 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-03-01 College 2019-03-01 2019-03-14 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-03-01 Vast bureau 2019-03-01 2019-03-14 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-02-25 OCMW 2019-02-25 2019-03-06 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2019-02-25 Gemeenteraad 2019-02-25 2019-03-06 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-02-22 College 2019-02-22 2019-03-04 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-02-22 Vast bureau 2019-02-22 2019-03-04 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-01-28 OCMW 2019-01-28 2019-02-27 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-01-28 Gemeenteraad 2019-01-28 2019-02-27 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-02-15 Vast bureau 2019-02-15 2019-02-26 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-02-15 College 2019-02-15 2019-02-26 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-02-11 Burgemeester 2019-02-11 2019-02-22 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-02-12 Burgemeester 2019-02-12 2019-02-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-02-08 Vast bureau 2019-02-08 2019-02-22 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-02-08 College 2019-02-08 2019-02-22 NVT editeer
Retributie kiezerslijsten 26-5-2019 College 2019-02-01 2019-02-19 NVT editeer
Burgemeestersbesluit - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan, Oude Gentweg en 't Kruisken Burgemeester 12 februari 2019 18 februari 2019 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-02-01 College 2019-02-01 2019-02-12 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-02-01 Vast bureau 2019-02-01 2019-02-12 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-01-28 OCMW 2019-01-28 2019-02-07 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-01-28 Gemeenteraad 2019-01-28 2019-02-07 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-01-25 Vast bureau 2019-01-25 2019-02-04 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-01-25 College 2019-01-25 2019-02-04 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-01-02 Gemeenteraad 2019-01-02 2019-01-30 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-11-19 Gemeenteraad 2018-11-19 2019-01-30 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-01-02 OCMW 2019-01-02 2019-01-30 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-01-18 Vast bureau 2019-01-18 2019-01-30 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-01-18 College 2019-01-18 2019-01-30 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-01-11 College 2019-01-11 2019-01-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-01-11 Vast bureau 2019-01-11 2019-01-22 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-01-11 Burgemeester 2019-01-11 2019-01-22 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Wijziging voorrangsregeling Stationsstraat Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in de Zevenster Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassen bebouwde kom Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-12-17 Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Besluitenlijst 20190103 College 2019-01-03 2019-01-11 NVT editeer
Besluitenlijst 20190102 Burgemeester 2019-01-02 2019-01-11 NVT editeer
Bericht aan de bevolking 2019-01-02 OCMW 2019-01-02 2019-01-09 NVT editeer
Bericht aan de bevolking 2019-01-02 Gemeenteraad 2019-01-02 2019-01-09 NVT editeer
Vrijgestelde visumverplichting OCMW 2018-12-12 2018-12-29 NVT editeer
Vaststellen begrip dagelijks bestuur OCMW 2018-12-12 2018-12-29 NVT editeer
Vrijgestelde verrichtingen visumverplichting Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Definiëren begrip dagelijks bestuur Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Eenjarig Meerjarenplan 2019 - lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Reglement nominatieve subsidies Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Nominatieve subsidies zoals opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2019 - bijlage Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Eenjarig meerjarenplan 2019 - opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief delegeren aan college Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen eenjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-18 NVT editeer
Uittreksel vaststellen eenjarig Meerjarenplan 2019 - deel OCMW Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-18 NVT editeer
Uittreksel vaststellen éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW OCMW 2018-12-12 2018-12-18 NVT editeer
Reglement inwendig bestuur betreffende het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het grondgebied Gemeenteraad 2018-05-28 2018-12-07 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - doortrekken fietspad Kasteellaan, aanleg zebrapad t.h.v. De Post en zebrapad t.h.v. ingang Erasmus Gemeenteraad 2018-04-23 2018-12-06 NVT editeer
Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein naar aanleiding van prioritair te plaatsen Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA's) Gemeenteraad 2018-01-29 2018-12-06 2020-12-31 editeer
Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in de Oude Gentweg en Hemelrijkstraat - verlenging subsidieregeling Gemeenteraad 2018-01-29 2018-12-06 2018-06-30 editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerverbod Vaerebeke Gemeenteraad 2018-01-29 2018-12-06 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - doortrekken fietspad Kasteellaan, aanleg zebrapad t.h.v. De Post en zebrapad t.h.v. ingang Erasmus Gemeenteraad 2018-04-23 2018-12-05 NVT editeer
Organiek reglement beheersorgaan bibliotheek Gemeenteraad 2018-02-26 2018-12-06 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - gele onderbroken markering Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - RADR Vredestraat - Polderdreef Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - invoeren zonale snelheidsregeling Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - stilstaan- en parkeerverbod gewestweg N60 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsbeperking gewestweg N60 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor personen met een handicap Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-10-01 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-08-27 Gemeenteraad 2018-08-27 2018-12-04 NVT editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-11-19 Gemeenteraad 2018-11-19 2018-11-30 2018-12-20 editeer
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een nietbesloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil Gemeenteraad 2018-11-19 2018-11-27 2025-12-31 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-10-01 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-10-19 2018-11-07 editeer
Verslag gemeenteraad 2018-06-25 Gemeenteraad 2018-06-25 2018-09-19 editeer
Schriftelijke vraag 2018-01: Overzicht evolutie Aquariofonds OCMW NVT 2018-09-10 NVT editeer

College  (143)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-06-13...
Burgemeester  (113)
Besluitenlijst BU 2021-06-10...
RMW  (37)
Besluitenlijst RMW 2021-05-31...
Gemeenteraad  (248)
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken...
Vast bureau  (116)
Besluitenlijst VB 2021-05-28...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...