Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
WZC - Reglement maaltijden familieleden bewoners WZC Scheldevelde OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Nominatieve subsidies 2019 - reglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Retributiereglement bib Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Dienstreglement bib Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 2026-01-01 editeer
Reglement poetsdienst OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-08-26 Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-08-26 OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-08-01 College 2019-08-01 2019-09-03 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-08-23 Vast bureau 2019-08-23 2019-09-02 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-08-23 College 2019-08-23 2019-09-02 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30 Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
Fietsstraat Oude Gentweg - Louis Van Houttepark - Stationsstraat groenstraat en nijverheidsstraat - aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Rechtsaf door rood Vredestraat - Polderdreef - aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-08-12 Burgemeester 2019-08-12 2019-08-13 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-08-09 College 2019-08-09 2019-08-13 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-08-09 Vast bureau 2019-08-09 2019-08-13 NVT editeer
Wetgeving Legionella OCMW 2019-07-04 2019-08-13 NVT editeer
Eenjaring meerjarenplan 2019 (deel OCMW) OCMW 2018-12-12 2019-08-05 NVT editeer
Eenjaring meerjarenplan 2019 Gemeenteraad 2018-12-17 2019-08-05 NVT editeer
Brandgevaar - opheffing politiebesluit provincie Gemeenteraad 2019-07-29 2019-07-31 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-07-25 Burgemeester 2019-07-25 2019-07-30 NVT editeer
tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Statie feest BBQ 2019 College 2019-07-12 2019-07-26 NVT editeer
tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Zeverrock 2019 College 2019-07-12 2019-07-26 NVT editeer
tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 36ste avondjogging Zevergem College 2019-07-12 2019-07-26 NVT editeer
tijdelijke politieverordening op het wegverkeer wijkfeest moerkensheide College 2019-07-12 2019-07-26 NVT editeer
Brandgevaar politiebesluit provincie OCMW 2019-07-24 2019-07-25 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - politiebesluit provincie Gemeenteraad 2019-07-24 2019-07-25 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-07-12 College 2019-07-12 2019-07-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-07-12 Vast bureau 2019-07-12 2019-07-22 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Toutefais College 28 juni 2019 18 juli 2019 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Gloxinialaan College 28 juni 2019 18 juli 2019 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Varentschoot College 2019-06-28 2019-07-18 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Begonialaan College 2019-06-28 2019-07-18 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - afsluiten Sportwegel 156e FOS De Havik College 2019-06-28 2019-07-18 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - poltiebesluit provincie 2019-07-18 Vast bureau 2019-07-18 2019-07-18 NVT editeer
schriftelijke vraag en antwoord 2019-04 Gemeenteraad NVT 2019-07-18 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-06-18 Burgemeester NVT 2019-07-18 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-07-05 College 2019-07-05 2019-07-15 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-07-05 Vast bureau 2019-07-05 2019-07-15 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-06-28 Vast bureau 2019-06-28 2019-07-05 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-06-28 College 2019-06-28 2019-07-05 NVT editeer
Verslag RMW 2019-04-29 OCMW 2019-04-29 2019-07-05 NVT editeer
Jaarrekening OCMW 2018 OCMW 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Jaarrekening 2018 gemeente Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer rechtsaf door rood - Vredestraat Polderdreef Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer fietsstraat-oude gentweg, louis van houttepark, stationsstraat, groenstraat en-nijverheidstraat Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30 Breughellaan Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-04-29 Gemeenteraad 2019-04-29 2019-07-05 NVT editeer
Besluitenlijst OR 2019-06-24 OCMW 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2019-06-24 Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Huishoudelijk reglement organisator gezins- en groepsopvang OCMW 2019-06-24 2019-07-01 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-06-26 Burgemeester 2019-06-26 2019-07-01 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-06-21 Vast bureau 2019-06-21 2019-07-01 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-06-21 College 2019-06-21 2019-07-01 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-06-19 Burgemeester 2019-06-19 2019-06-28 NVT editeer
Huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Deontologische code OCMW-mandatarissen OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Deontologische code gemeentemandatarissen Gemeenteraad 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Besluit centralisatie inkomsten gemeentefonds Gemeenteraad 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Besluit centralisatie inkomsten gemeentefonds OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Motiveringsverslag gemeentelijke verzelfstandiging College NVT 2019-06-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-06-14 College 2019-06-14 2019-06-21 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-06-14 Vast bureau 2019-06-14 2019-06-21 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-06-07 College 2019-06-07 2019-06-17 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-06-07 Vast bureau 2019-06-07 2019-06-17 NVT editeer
Jaarrekening 2017 EVA Jeugdhuis Impuls jeugd NVT 2019-06-14 NVT editeer
Oprichtingsakte EVA Onsa College NVT 2019-06-14 NVT editeer
Statuten Gemeentelijke Holding NV Gemeente NVT 2019-06-14 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-05-12 Burgemeester NVT 2019-06-07 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-05-24 College 2019-05-24 2019-06-03 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-05-24 Vast bureau 2019-05-24 2019-06-03 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-05-17 College 2019-05-17 2019-05-24 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-05-17 Vast bureau 2019-05-17 2019-05-24 NVT editeer
Jaarrekening 2018 EVA Sportbeheer Vast bureau NVT 2019-05-24 NVT editeer
Jaarrekening 2018 EVA Onsa Gemeenteraad NVT 2019-05-24 NVT editeer
Jaarrekening 2018 EVA Programma OCMW NVT 2019-05-23 NVT editeer
Oprichtingsakte EVA Jeugdhuis Vast bureau NVT 2019-05-23 NVT editeer
Oprichtingsakte Ethias Co Gemeenteraad NVT 2019-05-17 NVT editeer
Statuten Ethias Co Gemeenteraad NVT 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Programma Gemeenteraad 2012-12-03 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Onsa Gemeenteraad 2014-12-15 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Jeugdhuis Gemeenteraad 2013-09-02 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Sportbeheer Gemeenteraad 2012-12-03 2019-05-17 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-05-10 Vast bureau 2019-05-10 2019-05-16 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-05-10 College 2019-05-10 2019-05-16 NVT editeer
Retributiereglement Speelpleinwerking Amigos - wijziging Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-14 2026-01-01 editeer
Besluitenlijst BU 2019-05-03 Burgemeester 2019-05-03 2019-05-10 NVT editeer
Reglement voor het innen van niet-fiscale schuldvordering OCMW OCMW 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Bijlage Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - Gemeente Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Verslag RMW 2019-03-25 RMW 2019-03-25 2019-05-09 NVT editeer
Verslag GR 2019-03-25 Gemeenteraad 2019-03-25 2019-05-09 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-04-29 OCMW 2019-04-29 2019-05-08 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-04-29 Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-08 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-05-03 College 2019-05-03 2019-05-07 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-05-03 Vast bureau 2019-05-03 2019-05-07 NVT editeer
Burgemeesterbesluit - fietsstraten Burgemeester 3 mei 2019 6 mei 2019 NVT editeer

College  (143)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-06-13...
Burgemeester  (113)
Besluitenlijst BU 2021-06-10...
RMW  (37)
Besluitenlijst RMW 2021-05-31...
Gemeenteraad  (248)
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken...
Vast bureau  (116)
Besluitenlijst VB 2021-05-28...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...