Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur.Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen, meldingen en andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op tweede verblijven Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen tKruisken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplanaanpassing 2019/1 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplanaanpassing 2019/1 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplan 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel vaststellen meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel vaststellen meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-12-16 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-12-16 OCMW 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage OCMW 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op taxidienst Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Gedragscode personeel Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-17 NVT editeer
Huishoudelijk reglement deontologische commissie Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-17 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-12-06 College 2019-12-06 2019-12-16 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-12-06 Vast bureau 2019-12-06 2019-12-16 NVT editeer
Rechtspositieregeling Gemeenteraad 2019-11-25 2019-12-10 NVT editeer
Rechtspositieregeling personeel OCMW §2 3° OCMW 2019-11-25 2019-12-10 NVT editeer
Huishoudelijk reglement gecoro Gemeenteraad 2019-11-25 2019-12-10 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-29 College 2019-11-29 2019-12-09 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-29 Vast bureau 2019-11-29 2019-12-09 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-11-25 OCMW 2019-11-25 2019-12-05 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-11-25 Gemeenteraad 2019-11-25 2019-12-05 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-09-30 OCMW 2019-09-30 2019-12-03 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-09-30 Gemeenteraad 2019-09-30 2019-12-03 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-22 Vast bureau 2019-11-22 2019-12-02 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-22 College 2019-11-22 2019-12-02 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-18 Vast bureau 2019-11-18 2019-11-28 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-13 College 2019-11-13 2019-11-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-13 Vast bureau 2019-11-13 2019-11-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-08 Vast bureau 2019-11-08 2019-11-18 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-08 College 2019-11-08 2019-11-18 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-25 Vast bureau 2019-10-25 2019-11-04 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-25 College 2019-10-25 2019-11-04 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-18 Vast bureau 2019-10-18 2019-10-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-18 College 2019-10-18 2019-10-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-11 College 2019-10-11 2019-10-18 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-11 Vast bureau 2019-10-11 2019-10-18 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - halloweentoch eekbulk College 2019-09-27 2019-10-17 NVT editeer
FAQ Politiebesluit captatieverbod water uit onbevaarbare waterlopen College 2019-10-11 2019-10-14 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Vast bureau 2019-10-11 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-04 Vast bureau 2019-10-04 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-04 College 2019-10-04 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-10-10 Burgemeester 2019-10-10 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-09-30 Gemeenteraad 2019-09-30 2019-10-10 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-09-30 OCMW 2019-09-30 2019-10-10 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-27 Vast bureau 2019-09-27 2019-10-07 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-27 College 2019-09-27 2019-10-07 NVT editeer
Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen GR 30092019 Gemeenteraad 2019-09-30 2019-10-07 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-08-26 OCMW 2019-08-26 2019-10-07 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-08-26 Gemeenteraad 2019-08-26 2019-10-07 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-20 College 2019-09-20 2019-09-27 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-20 Vast bureau 2019-09-20 2019-09-27 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-18 Burgemeester 2019-09-18 2019-09-26 2019-09-21 editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-13 College 2019-09-13 2019-09-20 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-13 Vast bureau 2019-09-13 2019-09-20 NVT editeer
RMW-besluit 24062019 - Jaarrekening 2018 OCMW 2019-06-24 2019-09-20 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan College 2019-08-30 2019-09-20 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - heksensneukeltocht Zevergem College 2019-08-30 2019-09-20 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - den duiver College 2019-08-30 2019-09-20 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-06 Vast bureau 2019-09-06 2019-09-16 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-06 College 2019-09-06 2019-09-16 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-08-17 College NVT 2019-09-12 NVT editeer
Gemeente - Jaarrekening 2018 - besluit Gemeenteraad 2019-06-24 2019-09-12 NVT editeer
Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - aanpassen organiek reglement en het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-02 Burgemeester 2019-09-02 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-03 Burgemeester 2019-09-03 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-08-30 Burgemeester 2019-08-30 2019-09-06 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-08-30 Vast bureau 2019-08-30 2019-09-06 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-08-30 College 2019-08-30 2019-09-06 NVT editeer
Verslag RMW 2019-06-24 OCMW 2019-06-24 2019-09-06 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-06-24 Gemeenteraad 2019-06-24 2019-09-06 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-06 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - schoolreglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-06 NVT editeer
WZC - Reglement maaltijden familieleden bewoners WZC Scheldevelde OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Nominatieve subsidies 2019 - reglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Retributiereglement bib Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Dienstreglement bib Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 2026-01-01 editeer
Reglement poetsdienst OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-08-26 Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-08-26 OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-08-01 College 2019-08-01 2019-09-03 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-08-23 Vast bureau 2019-08-23 2019-09-02 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-08-23 College 2019-08-23 2019-09-02 NVT editeer