Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Subsidiereglement inbraakpreventie 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de blauwe zone 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Besluitenlijst RMW 2019-12-18 Welzijn 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2019-12-18 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-12-13 Burgemeester 2019-12-13 2019-12-23 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-12-16 RMW NVT 2019-12-20 NVT editeer
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 2020 - 2022 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2022-12-31 editeer
Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein 2020 - 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken en/of uitvoeren van administratieve handelingen door de dienst Burgerzaken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor burgerlijke huwelijken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
GAS-reglement Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-12-13 Vast bureau 2019-12-13 2019-12-20 NVT editeer
Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen, meldingen en andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op tweede verblijven Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen tKruisken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplanaanpassing 2019/1 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplanaanpassing 2019/1 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplan 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel vaststellen meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel vaststellen meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-12-16 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2019-12-16 OCMW 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage OCMW 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op taxidienst Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Gedragscode personeel Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-17 NVT editeer
Huishoudelijk reglement deontologische commissie Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-17 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-12-06 College 2019-12-06 2019-12-16 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-12-06 Vast bureau 2019-12-06 2019-12-16 NVT editeer
Huishoudelijk reglement gecoro Gemeenteraad 2019-11-25 2019-12-10 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-29 College 2019-11-29 2019-12-09 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-29 Vast bureau 2019-11-29 2019-12-09 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-11-25 OCMW 2019-11-25 2019-12-05 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-11-25 Gemeenteraad 2019-11-25 2019-12-05 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-09-30 OCMW 2019-09-30 2019-12-03 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-09-30 Gemeenteraad 2019-09-30 2019-12-03 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-22 Vast bureau 2019-11-22 2019-12-02 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-22 College 2019-11-22 2019-12-02 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-18 Vast bureau 2019-11-18 2019-11-28 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-13 College 2019-11-13 2019-11-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-13 Vast bureau 2019-11-13 2019-11-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-11-08 Vast bureau 2019-11-08 2019-11-18 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-11-08 College 2019-11-08 2019-11-18 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-25 Vast bureau 2019-10-25 2019-11-04 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-25 College 2019-10-25 2019-11-04 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-18 Vast bureau 2019-10-18 2019-10-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-18 College 2019-10-18 2019-10-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-11 College 2019-10-11 2019-10-18 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-11 Vast bureau 2019-10-11 2019-10-18 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - halloweentoch eekbulk College 2019-09-27 2019-10-17 NVT editeer
FAQ Politiebesluit captatieverbod water uit onbevaarbare waterlopen College 2019-10-11 2019-10-14 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Vast bureau 2019-10-11 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-10-04 Vast bureau 2019-10-04 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-10-04 College 2019-10-04 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-10-10 Burgemeester 2019-10-10 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-09-30 Gemeenteraad 2019-09-30 2019-10-10 NVT editeer
Besluitenlijst OCMW-raad 2019-09-30 OCMW 2019-09-30 2019-10-10 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-27 Vast bureau 2019-09-27 2019-10-07 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-27 College 2019-09-27 2019-10-07 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-08-26 OCMW 2019-08-26 2019-10-07 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-08-26 Gemeenteraad 2019-08-26 2019-10-07 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-20 College 2019-09-20 2019-09-27 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-20 Vast bureau 2019-09-20 2019-09-27 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-18 Burgemeester 2019-09-18 2019-09-26 2019-09-21 editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-13 College 2019-09-13 2019-09-20 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-13 Vast bureau 2019-09-13 2019-09-20 NVT editeer
RMW-besluit 24062019 - Jaarrekening 2018 OCMW 2019-06-24 2019-09-20 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan College 2019-08-30 2019-09-20 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - heksensneukeltocht Zevergem College 2019-08-30 2019-09-20 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - den duiver College 2019-08-30 2019-09-20 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-09-06 Vast bureau 2019-09-06 2019-09-16 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-09-06 College 2019-09-06 2019-09-16 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-08-17 College NVT 2019-09-12 NVT editeer
Gemeente - Jaarrekening 2018 - besluit Gemeenteraad 2019-06-24 2019-09-12 NVT editeer
Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - aanpassen organiek reglement en het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-02 Burgemeester 2019-09-02 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-03 Burgemeester 2019-09-03 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-08-30 Burgemeester 2019-08-30 2019-09-06 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-08-30 Vast bureau 2019-08-30 2019-09-06 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-08-30 College 2019-08-30 2019-09-06 NVT editeer
Verslag RMW 2019-06-24 OCMW 2019-06-24 2019-09-06 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-06-24 Gemeenteraad 2019-06-24 2019-09-06 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-06 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - schoolreglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-06 NVT editeer

College  (143)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-06-13...
Burgemeester  (113)
Besluitenlijst BU 2021-06-10...
RMW  (37)
Besluitenlijst RMW 2021-05-31...
Gemeenteraad  (248)
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken...
Vast bureau  (116)
Besluitenlijst VB 2021-05-28...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...