Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur.Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Lijst brandweerzoneraad 2020-03-27 College 2020-03-27 2020-04-14 NVT editeer
TMVW - statuten Gemeenteraad NVT 2020-04-14 NVT editeer
TMVS - statuten Gemeenteraad NVT 2020-04-14 NVT editeer
Aangepast reglement boodschappendienst Vast bureau 2020-04-03 2020-04-10 2020-06-30 editeer
Digitaal vergaderen door het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-l9) Burgemeester 2020-04-03 2020-04-10 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-04-03 Burgemeester 2020-04-03 2020-04-10 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-04-03 Vast bureau 2020-04-03 2020-04-10 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-04-03 College 2020-04-03 2020-04-10 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-03-27 College 2020-03-27 2020-04-06 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-03-27 Vast bureau 2020-03-27 2020-04-06 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-03-20 Burgemeester 2020-03-20 2020-03-30 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-03-20 Vast bureau 2020-03-20 2020-03-26 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-03-20 College 2020-03-20 2020-03-26 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-03-13 Vast bureau 2020-03-13 2020-03-23 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-03-13 College 2020-03-13 2020-03-23 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-03-18 Burgemeester 2020-03-18 2020-03-23 NVT editeer
Politieverordening tot afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) Burgemeester 2020-03-18 2020-03-20 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-03-17 College 2020-03-17 2020-03-17 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-03-06 College 2020-03-06 2020-03-13 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-03-06 Vast bureau 2020-03-06 2020-03-13 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-03-03 College 2020-03-03 2020-03-05 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-02-21 Vast bureau 2020-02-21 2020-03-02 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Parkeerverbod ambulante activiteit Dorp Zevergem College 2020-02-21 2020-03-02 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-02-21 College 2020-02-21 2020-03-02 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-02-14 College 2020-02-14 2020-02-21 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-02-14 Vast bureau 2020-02-14 2020-02-21 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-02-17 Vast bureau 2020-02-17 2020-02-17 NVT editeer
Eeuwfeestlaan - parkeerverbod kant Polderdreef Burgemeester 2020-02-11 2020-02-17 NVT editeer
Keistraat - snelheidsremmende maatregelen Burgemeester 2020-02-11 2020-02-17 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-02-07 College 2020-02-07 2020-02-17 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-02-11 Burgemeester 2020-02-11 2020-02-17 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-02-07 Vast bureau 2020-02-07 2020-02-17 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-02-13 College 2020-02-13 2020-02-14 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-02-04 College 2020-02-04 2020-02-07 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-02-05 Burgemeester 2020-02-05 2020-02-07 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-01-31 Vast bureau 2020-01-31 2020-02-06 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-01-31 College 2020-01-31 2020-02-06 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2020-01-27 RMW 2020-01-27 2020-02-06 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2020-01-27 Gemeenteraad 2020-01-27 2020-02-06 NVT editeer
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 2025-12-31 editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - blauwe zone Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 NVT editeer
Retributiereglement op de afgifte van asbestkits Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 2021-12-31 editeer
Verslag RMW 2019-12-18 RMW 2019-12-18 2020-01-30 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-12-18 Gemeenteraad 2019-12-18 2020-01-30 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-01-24 Vast bureau 2020-01-24 2020-01-30 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-01-24 College 2020-01-24 2020-01-30 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-01-17 Vast bureau 2020-01-17 2020-01-24 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-01-20 Burgemeester 2020-01-20 2020-01-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-01-17 College 2020-01-17 2020-01-24 NVT editeer
besluitenlijst VB 2020-01-10 Vast bureau 2020-01-10 2020-01-16 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-01-10 College 2020-01-10 2020-01-16 NVT editeer
Statuten gezinsraad Gemeenteraad 2019-09-30 2020-01-14 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-01-03 Vast bureau 2020-01-03 2020-01-10 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-01-07 Burgemeester 2020-01-07 2020-01-10 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-01-03 College 2020-01-03 2020-01-10 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-01-03 Gemeenteraad NVT 2020-01-10 NVT editeer
Verslag RMW 2019-12-16 Welzijn 16-12-2019 08-01-2020 NVT editeer
Verslag RMW 2019-11-25 Welzijn 25-11-2019 08-01-2020 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-12-16 Gemeenteraad 16-12-2019 08-01-2020 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-11-25 Gemeenteraad 25-11-2019 08-01-2020 NVT editeer
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020 tot en met 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2020-01-07 2025-12-31 editeer
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 tot en met 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2020-01-07 2025-12-31 editeer
Besluitenlijst VB 20122019 Vast bureau 20-12-2019 24-12-2019 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 20122019 Burgemeester 20-12-2019 24-12-2019 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - nieuwjaarsreceptie De Pinte College 2019-12-20 2019-12-24 NVT editeer
tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - nieuwjaarsreceptie Eekbulk College 2019-12-20 2019-12-24 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - nieuwjaarsreceptie Cyriel Buysselaan 2020 College 2019-12-20 2019-12-24 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - nieuwjaarsreceptie Moerkensheide 2020 College 2019-12-20 2019-12-24 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2019 - wijziging - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Uittreksel toekennen nominatieve subsidies 2019- wijziging - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2020 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Uittreksel toekennen nominatieve subsidies 2020 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Uittreksel toekennen nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Lijst Brandweerzoneraad 2019-12-18 College 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement Pintefeest Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Reglement toekennen van een palliatieve premie voor thuispatiënten Welzijn 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Reglement toekennen mantelzorgpremie Welzijn 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Reglement tienerwerking 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor het ontlenen van materiaal Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Subsidiereglement jeudwerk De Pinte Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Subsidiereglement inbraakpreventie 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de blauwe zone 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Besluitenlijst RMW 2019-12-18 Welzijn 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2019-12-18 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2019-12-13 Burgemeester 2019-12-13 2019-12-23 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2019-12-16 RMW NVT 2019-12-20 NVT editeer
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 2020 - 2022 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2022-12-31 editeer
Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein 2020 - 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken en/of uitvoeren van administratieve handelingen door de dienst Burgerzaken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor burgerlijke huwelijken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
GAS-reglement Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2019-12-13 Vast bureau 2019-12-13 2019-12-20 NVT editeer
Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer