Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur.Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Besluitenlijst VB 2020-08-21 Vast bureau 2020-08-21 2020-08-31 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-08-21 Burgemeester 2020-08-21 2020-08-31 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen 2020 Andere 2020-08-14 2020-08-25 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-08-14 Vast bureau 2020-08-14 2020-08-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-08-14 Burgemeester 2020-08-14 2020-08-24 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-08-20 Burgemeester 2020-08-20 2020-08-21 NVT editeer
Opheffing van het burgemeesterbesluit van 3 april 2020 betreffende digitaal vergaderen door het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) Burgemeester 2020-08-20 2020-08-21 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-08-07 Vast bureau 2020-08-07 2020-08-17 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-08-07 College 2020-08-07 2020-08-17 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Septemberkermis 2020 College 2020-08-07 2020-08-17 2020-09-17 editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Openluchtfilm Zevergem 2020 College 2020-08-07 2020-08-17 2020-08-29 editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Oogstkermis Zevergem 2020 College 2020-08-07 2020-08-17 2020-08-18 editeer
Besluitenlijst BU 2020-08-06 Burgemeester 2020-08-06 2020-08-10 2020-08-08 editeer
Digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7 augustus 2020 Burgemeester 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-08 editeer
Tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW- gebouwen en faciliteit Burgemeester 2020-07-28 2020-07-29 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-07-28 Burgemeester 2020-07-28 2020-07-29 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Toutefais Burgemeester 2020-07-24 2020-07-28 2020-08-31 editeer
Besluitenlijst BU 2020-07-24 Burgemeester 2020-07-24 2020-07-28 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-07-17 Vast bureau 2020-07-17 2020-07-27 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-07-17 College 2020-07-17 2020-07-27 NVT editeer
Reglement voor het bekomen van een gemeentelijke bijdrage bij het gescheiden aansluiten van RWA-DWA op het openbaar rioleringsstelsel door privé-eigenaars Gemeenteraad 2002-11-04 2020-07-27 NVT editeer
Reglement van Orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité Gemeenteraad 2019-04-29 2020-07-24 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-07-10 College 2020-07-10 2020-07-17 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-07-10 Vast bureau 2020-07-10 2020-07-17 NVT editeer
Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur - aanpassing Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 2026-01-01 editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - eenrichtingsverkeer Savaanstraat Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 NVT editeer
Reglement naar aanleiding van dringende maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 NVT editeer
Retributiereglement voor het afleveren van fotokopieën en reproducties Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 2026-01-01 editeer
Retributiereglement gemeentelijke basisschool Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 2022-09-01 editeer
Nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 20200629 RMW 2020-06-30 2020-07-10 NVT editeer
Reglement boodschappendienst - verlenging RMW 2020-06-30 2020-07-10 2021-01-01 editeer
Retributiereglement voor het afleveren van fotokopieën en reproducties RMW 2020-06-30 2020-07-10 2026-01-01 editeer
Besluitenlijst RMW 2020-06-30 RMW 2020-06-30 2020-07-10 NVT editeer
Reglement financiële tussenkomst coronakosten voor ondernemingen en verenigingen Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-09 2021-03-16 editeer
Besluitenlijst GR 2020-06-30 Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-09 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-07-03 College 2020-07-03 2020-07-09 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-07-03 Vast bureau 2020-07-03 2020-07-09 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Gloxinialaan College 2020-07-03 2020-07-09 2020-09-01 editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Varentschoot College 2020-07-03 2020-07-09 2020-09-01 editeer
Lijst Brandweerzoneraad 2020-06-24 RMW 2020-06-24 2020-07-07 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-06-26 Vast bureau 2020-06-26 2020-07-06 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Begonialaan College 2020-06-26 2020-07-06 2020-09-01 editeer
Besluitenlijst CBS 2020-06-26 College 2020-06-26 2020-07-06 NVT editeer
Verslag RMW 2020-05-25 RMW 2020-05-25 2020-07-06 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2020-05-25 Gemeenteraad 2020-05-25 2020-07-06 NVT editeer
OCMW - Jaarrekening 2019 - besluit RMW 2020-06-30 2020-07-06 NVT editeer
OCMW - Jaarrekening 2019 - besluit Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-06 NVT editeer
Gemeente - Jaarrekening 2019 - besluit Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-06 NVT editeer
Jaarrekening 2019 OCMW RMW 2020-06-30 2020-07-02 NVT editeer
Jaarrekening 2019 gemeente Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-02 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-06-19 College 2020-06-19 2020-06-29 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-06-19 Vast bureau 2020-06-19 2020-06-29 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Parkeerverbod Louis' Pizza Gemeenteplein College 2020-06-12 2020-06-22 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Parkeerverbod Pizzabar Dorp Zevergem College 2020-06-12 2020-06-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-06-12 Vast bureau 2020-06-12 2020-06-22 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-06-12 College 2020-06-12 2020-06-22 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-06-05 Vast bureau 2020-06-05 2020-06-15 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-06-05 College 2020-06-05 2020-06-15 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-05-29 Vast bureau 2020-05-29 2020-06-08 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-27 Burgemeester 2020-05-27 2020-06-08 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-05-29 College 2020-05-29 2020-06-08 NVT editeer
Opheffing van het burgemeesterbesluit van 20 maart 2O2O betreffende digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-l9) Burgemeester 2020-05-28 2020-06-05 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-28 Burgemeester 2020-05-28 2020-06-05 NVT editeer
Gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 3 april 2020 betreffende digitaal vergaderen door het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) Burgemeester 2020-05-27 2020-06-04 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - heropstart scholen na corona Burgemeester 2020-05-27 2020-06-04 2020-06-30 editeer
Dienstreglement bib Gemeenteraad 2020-05-25 2020-06-04 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2020-05-25 Gemeenteraad 2020-05-25 2020-06-04 NVT editeer
Reglement klachtenbehandeling RMW 2020-05-25 2020-06-04 NVT editeer
Reglement klachtenbehandeling Gemeenteraad 2020-05-25 2020-06-04 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2020-05-25 RMW 2020-05-25 2020-06-04 NVT editeer
Verslag RMW 2020-04-27 RMW 2020-04-27 2020-06-02 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2020-04-27 Gemeenteraad 2020-04-27 2020-06-02 NVT editeer
lijst Brandweerzoneraad 2020-05-20 College 2020-05-20 2020-05-29 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-18 Burgemeester 2020-05-18 2020-05-26 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-05-15 Vast bureau 2020-05-15 2020-05-25 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-05-15 College 2020-05-15 2020-05-25 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - heropstart scholen na corona Burgemeester 2020-05-14 2020-05-18 2020-05-20 editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-08 Burgemeester 2020-05-08 2020-05-18 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-14 Burgemeester 2020-05-14 2020-05-18 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-05-08 College 2020-05-08 2020-05-18 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-05-08 Vast bureau 2020-05-08 2020-05-18 NVT editeer
Digitaal vergaderen door de gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-l9) Burgemeester 2020-05-08 2020-05-15 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-05-13 College 2020-05-13 2020-05-14 NVT editeer
Lijst Brandweerzoneraad 2020-04-29 Gemeenteraad 2020-04-29 2020-05-11 NVT editeer
Retributiereglement voor bronophaling asbestcementplaten bij landbouw Gemeenteraad 2020-04-27 2020-05-07 2020-12-31 editeer
Reglement boodschappendienst RMW 2020-04-27 2020-05-07 2020-06-30 editeer
Besluitenlijst GR 2020-04-27 Gemeenteraad 2020-04-27 2020-05-07 NVT editeer
Besluitenlijst RMW 2020-04-27 RMW 2020-04-27 2020-05-07 NVT editeer
Reglement voor financiële ondersteuning vanuit het lokaal bestuur De Pinte ten behoeve van groepsopvanglocaties kinderopvang op het grondgebied De Pinte-Zevergem RMW 2020-04-27 2020-05-07 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-04-24 Vast bureau 2020-04-24 2020-05-04 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-04-24 College 2020-04-24 2020-05-04 NVT editeer
Schriftelijke vraag en antwoord 2020-05-01 Vast bureau 2020-05-01 2020-05-04 NVT editeer
Verslag RMW 2020-01-27 RMW 2020-01-27 2020-04-30 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2020-01-27 Gemeenteraad 2020-01-27 2020-04-30 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-04-17 College 2020-04-17 2020-04-27 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-04-17 Vast bureau 2020-04-17 2020-04-27 NVT editeer
Besluitenlijst VB 2020-04-10 Vast bureau 2020-04-10 2020-04-20 NVT editeer
Besluitenlijst CBS 2020-04-10 College 2020-04-10 2020-04-20 NVT editeer
Lijst brandweerzoneraad 2020-03-27 College 2020-03-27 2020-04-14 NVT editeer