Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen - Gemeenteraad

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur.Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassen bebouwde kom Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - blauwe zone Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - doortrekken fietspad Kasteellaan, aanleg zebrapad t.h.v. De Post en zebrapad t.h.v. ingang Erasmus Gemeenteraad 2018-04-23 2018-12-05 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - doortrekken fietspad Kasteellaan, aanleg zebrapad t.h.v. De Post en zebrapad t.h.v. ingang Erasmus Gemeenteraad 2018-04-23 2018-12-06 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - eenrichtingsverkeer Savaanstraat Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - gele onderbroken markering Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - invoeren zonale snelheidsregeling Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor personen met een handicap Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerverbod Vaerebeke Gemeenteraad 2018-01-29 2018-12-06 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - RADR Vredestraat - Polderdreef Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsbeperking gewestweg N60 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg Gemeenteraad 2019-02-25 2019-03-20 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen tKruisken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - stilstaan- en parkeerverbod gewestweg N60 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Wijziging voorrangsregeling Stationsstraat Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30 Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30 Breughellaan Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Baron de Gieylaan, Mieregoed en Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur) Gemeenteraad 2017-12-21 2018-02-09 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Boeregemstraat, Heirweg, Grote Steenweg, Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur) Gemeenteraad 2017-12-21 2018-02-09 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer fietsstraat-oude gentweg, louis van houttepark, stationsstraat, groenstraat en-nijverheidstraat Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer rechtsaf door rood - Vredestraat Polderdreef Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Rechtsaf door rood Vredestraat - Polderdreef - aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 tot en met 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2020-01-07 2025-12-31 editeer
Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool Gemeenteraad 2018-08-27 2018-08-30 NVT editeer
Arbeidsreglement gemeentepersoneel Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 NVT editeer
Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Gemeenteraad 2020-12-14 2020-12-17 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op taxidienst Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op tweede verblijven Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken en/of uitvoeren van administratieve handelingen door de dienst Burgerzaken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Bericht aan de bevolking 2019-01-02 Gemeenteraad 2019-01-02 2019-01-09 NVT editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2017-10-23 Gemeenteraad 2017-10-23 2017-11-14 2017-12-11 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-02-26 Gemeenteraad 2018-02-26 2018-03-13 2018-04-03 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-06-25 Gemeenteraad 2018-06-25 2018-07-12 2018-08-03 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-10-01 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-10-19 2018-11-07 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-11-19 Gemeenteraad 2018-11-19 2018-11-30 2018-12-20 editeer
Besluit centralisatie inkomsten gemeentefonds Gemeenteraad 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-01-28 Gemeenteraad 2019-01-28 2019-02-07 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-03-25 Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-17 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-04-29 Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-08 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-08-26 Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-09-30 Gemeenteraad 2019-09-30 2019-10-10 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-11-25 Gemeenteraad 2019-11-25 2019-12-05 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2019-12-16 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Besluitenlijst gemeenteraad 2020-01-27 Gemeenteraad 2020-01-27 2020-02-06 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2019-02-25 Gemeenteraad 2019-02-25 2019-03-06 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2019-06-24 Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2019-12-18 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2020-04-27 Gemeenteraad 2020-04-27 2020-05-07 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2020-05-25 Gemeenteraad 2020-05-25 2020-06-04 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2020-06-30 Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-09 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2020-08-31 Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 NVT editeer
Besluitenlijst GR 2020-09-28 Gemeenteraad 28 september 2020 7 oktober 2020 nvt editeer
Besluitenlijst GR 2020-11-04 Gemeenteraad 4 november 2020 12 november 2020 nvt editeer
Besluitenlijst GR 2020-11-30 Gemeenteraad 30 november 2020 7 december 2020 nvt editeer
Besluitenlijst GR 2020-12-14 Gemeenteraad 14 december 2020 21 december 2020 nvt editeer
Besluitenlijst GR 2021-01-25 Gemeenteraad 25 januari 2021 3 februari 2021 nvt editeer
Besluitenlijst GR 2021-03-29 Gemeenteraad 29 maart 2021 2 april 2021 nvt editeer
Besluitenlijst GR 2021-04-26 Gemeenteraad 26 april 2021 3 mei 2021 nvt editeer
Bijlage Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Bijlage Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-01 NVT editeer
Brandgevaar - opheffing politiebesluit provincie Gemeenteraad 2019-07-29 2019-07-31 NVT editeer
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - politiebesluit provincie Gemeenteraad 2019-07-24 2019-07-25 NVT editeer
Concessie Viteux - Vrijstellen van vergoeding naar aanleiding van de verplichte sluiting door corona-maatregelen Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 NVT editeer
Definiëren begrip dagelijks bestuur Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Definiëren begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het vaststellen van plaatsingsprocedure en voorwaarden op overheidsopdrachten - beginkrediet 2021 Gemeenteraad 14 december 2020 22 december 2020 nvt editeer
Deontologische code gemeentemandatarissen Gemeenteraad 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Dienstreglement bib Gemeenteraad 2020-05-25 2020-06-04 NVT editeer
Dienstreglement bib Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Eenjarig Meerjarenplan 2019 - lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Eenjarig meerjarenplan 2019 - opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief delegeren aan college Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Eenjaring meerjarenplan 2019 Gemeenteraad 2018-12-17 2019-08-05 NVT editeer
Fietsstraat Oude Gentweg - Louis Van Houttepark - Stationsstraat groenstraat en nijverheidsstraat - aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
GAS-reglement Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Gedragscode personeel Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-17 NVT editeer
Gemeente - Jaarrekening 2018 - besluit Gemeenteraad 2019-06-24 2019-09-12 NVT editeer
Gemeente - Jaarrekening 2019 - besluit Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-06 NVT editeer
Gemeentebelasting op het afleveren van omgevingsvergunningen Gemeenteraad 2017-11-27 2017-12-22 2019-12-31 editeer
Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen Gemeenteraad 2017-03-06 2017-03-20 NVT editeer
Gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra subsidies aan GRIS-verenigingen i.h.k.v. Covid-19 ondersteuningsmaatregelen Gemeenteraad 2021-03-29 2021-04-02 31 december 2022 editeer
Gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra werkings- en nominatieve subsidies aan vrijetijdsverenigingen in het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen Gemeenteraad 2020-11-30 2020-12-08 2021-12-31 editeer
Gemeentelijk subsidiereglement voor land- en tuinbouwers voor het inzaaien van groenbedekkers en bloemenranden - goedkeuring Gemeenteraad 2020-09-28 2020-10-08 2022-01-01 editeer
Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten in het kader van ‘Relance COVID-19 Vrijetijdssector’ Gemeenteraad 2020-11-30 2020-12-07 2021-12-31 editeer
Gemeentelijk subsidiereglement voor voor duurzame milieu- en klimaatprojecten - goedkeuring Gemeenteraad 2020-09-28 2020-10-08 2022-01-01 editeer
Gemeentelijk subsidiereglement voor vrijetijdsverenigingen die als gevolg van de crisis COVID-19 noodlijdend zijn Gemeenteraad 2020-11-30 2020-12-07 2021-12-31 editeer
Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-06 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel in de schoolraad Gemeenteraad 2021-01-25 2021-01-28 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders in de schoolraad Gemeenteraad 2021-01-25 2021-02-01 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - schoolreglement Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 NVT editeer
Gemeentelijke basisschool - schoolreglement Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-06 NVT editeer
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020 tot en met 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2020-01-07 2025-12-31 editeer
Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - aanpassen organiek reglement en het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-09 NVT editeer
Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in de Oude Gentweg en Hemelrijkstraat - verlenging subsidieregeling Gemeenteraad 2018-01-29 2018-12-06 2018-06-30 editeer