Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen - OCMW

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Bericht aan de bevolking 2019-01-02 OCMW 2019-01-02 2019-01-09 NVT editeer
Besluit centralisatie inkomsten gemeentefonds OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Brandgevaar politiebesluit provincie OCMW 2019-07-24 2019-07-25 NVT editeer
Deontologische code OCMW-mandatarissen OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Eenjaring meerjarenplan 2019 (deel OCMW) OCMW 2018-12-12 2019-08-05 NVT editeer
Huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Huishoudelijk reglement organisator gezins- en groepsopvang OCMW 2019-06-24 2019-07-01 NVT editeer
Jaarrekening 2018 EVA Programma OCMW NVT 2019-05-23 NVT editeer
Jaarrekening OCMW 2018 OCMW 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Meerjarenplanaanpassing 2019/1 (deel OCMW) OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Reglement eretitels OCMW 2019-03-25 2019-04-02 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Reglement poetsdienst OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Reglement seniorenrestaurant WZC Scheldevelde OCMW 2019-03-25 2019-04-01 NVT editeer
Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage OCMW 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Reglement voor het innen van niet-fiscale schuldvordering OCMW OCMW 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
RMW-besluit 24062019 - Jaarrekening 2018 OCMW 2019-06-24 2019-09-20 NVT editeer
Schriftelijke vraag 2017-1 OCMW NVT 2018-01-11 NVT editeer
Uittreksel toekennen nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Uittreksel vaststellen éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW OCMW 2018-12-12 2018-12-18 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel vaststellen meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW OCMW 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Vaststellen begrip dagelijks bestuur OCMW 2018-12-12 2018-12-29 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-01-02 OCMW 2019-01-02 2019-01-30 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-01-28 OCMW 2019-01-28 2019-02-27 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-08-26 OCMW 2019-08-26 2019-10-07 NVT editeer
Verslag OCMW-raad 2019-09-30 OCMW 2019-09-30 2019-12-03 NVT editeer
Verslag RMW 2019-02-25 OCMW 2019-02-25 2019-04-02 NVT editeer
Verslag RMW 2019-04-29 OCMW 2019-04-29 2019-07-05 NVT editeer
Verslag RMW 2019-06-24 OCMW 2019-06-24 2019-09-06 NVT editeer
Vrijgestelde visumverplichting OCMW 2018-12-12 2018-12-29 NVT editeer
Wetgeving Legionella OCMW 2019-07-04 2019-08-13 NVT editeer
WZC - Reglement maaltijden familieleden bewoners WZC Scheldevelde OCMW 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer

College  (45)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-06-13...
Burgemeester  (32)
Gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020...
RMW  (28)
Jaarrekening 2020 - deel OCMW - RMW...
Gemeenteraad  (220)
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken...
Vast bureau  (6)
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...