Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen - Gemeenteraad

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Reglement nominatieve subsidies Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-27 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-01 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2019 - wijziging Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2019 - wijziging - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2020 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Reglement Nominatieve subsidies 2020 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een nietbesloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil Gemeenteraad 2018-11-19 2018-11-27 2025-12-31 editeer
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 2025-12-31 editeer
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 2026-01-01 editeer
Reglement opcentiemen onroerende voorheffing Gemeenteraad 2017-12-21 2017-12-22 2019-12-31 editeer
Reglement Speelstraten Gemeenteraad 2021-03-29 2021-04-02 NVT editeer
Reglement van Orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité Gemeenteraad 2019-04-29 2020-07-24 NVT editeer
Reglement virtuele wensfoto (selfie) Gemeenteraad 2020-12-14 2020-12-17 NVT editeer
Reglement voor de toekenning van rechten voor vrijetijdsverenigingen op onroerende goederen van het lokaal bestuur De Pinte Gemeenteraad 31 mei 2021 3 juni 2021 nvt editeer
Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Reglement voor het bekomen van een gemeentelijke bijdrage bij het gescheiden aansluiten van RWA-DWA op het openbaar rioleringsstelsel door privé-eigenaars Gemeenteraad 2002-11-04 2020-07-27 NVT editeer
Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur - aanpassing Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 2026-01-01 editeer
Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte Gemeenteraad 2021-05-31 2021-06-01 2022-01-01 editeer
Retributie voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen Gemeenteraad 2017-12-21 2017-12-22 NVT editeer
Retributiereglement bib Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 NVT editeer
Retributiereglement blauwe zone 2021-2024 Gemeenteraad 2021-04-26 2021-04-30 2024-03-01 editeer
Retributiereglement gemeentelijke basisschool Gemeenteraad 2018-08-27 2018-08-30 NVT editeer
Retributiereglement gemeentelijke basisschool Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 2022-09-01 editeer
Retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement inname openbaar domein Gemeenteraad 2021-04-26 2021-04-30 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op de afgifte van asbestkits Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 2021-12-31 editeer
Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen, meldingen en andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark Gemeenteraad 2019-08-26 2019-09-05 2026-01-01 editeer
Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 2020 - 2022 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2022-12-31 editeer
Retributiereglement Pintefeest Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement Speelpleinwerking Amigos - wijziging Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-14 2026-01-01 editeer
Retributiereglement Tienerwerking Zomer 2019 Gemeenteraad 2019-04-26 2019-05-03 2019-10-01 editeer
Retributiereglement voor bronophaling asbestcementplaten bij landbouw Gemeenteraad 2020-04-27 2020-05-07 2020-12-31 editeer
Retributiereglement voor burgerlijke huwelijken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de blauwe zone 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein 2020 - 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor het afleveren van fotokopieën en reproducties Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 2026-01-01 editeer
Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - Gemeente Gemeenteraad 2019-04-29 2019-05-10 NVT editeer
Retributiereglement voor het ontlenen van materiaal Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Retributiereglement voor verkoop van mondmaskers in publieke gebouwen Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 2022-01-01 editeer
Sociaal pedagogische toelage Gemeenteraad 2017-08-28 2017-09-28 2019-12-31 editeer
Statuten Ethias Co Gemeenteraad NVT 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Jeugdhuis Gemeenteraad 2013-09-02 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Onsa Gemeenteraad 2014-12-15 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Programma Gemeenteraad 2012-12-03 2019-05-17 NVT editeer
Statuten EVA Sportbeheer Gemeenteraad 2012-12-03 2019-05-17 NVT editeer
Statuten gezinsraad Gemeenteraad 2019-09-30 2020-01-14 NVT editeer
Subsidiereglement erkende Pintse sportverenigingen Gemeenteraad 2017-06-26 2017-07-07 NVT editeer
Subsidiereglement inbraakpreventie 2020-2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Subsidiereglement jeudwerk De Pinte Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-23 2025-12-31 editeer
Subsidiereglement voor socioculturele projecten Gemeenteraad 2017-11-27 2017-12-22 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening - lokale en provinciale verkiezingen 2018 Gemeenteraad 2018-06-25 2018-07-13 2018-10-31 editeer
Tijdelijke politieverordening - verkiezingen Gemeenteraad 2019-03-25 2019-04-01 2019-07-01 editeer
TMVW - statuten Gemeenteraad NVT 2020-04-14 NVT editeer
Toekennen nominatieve subsidies 2020 Gemeenteraad 2020-12-14 2020-12-17 NVT editeer
Toekennen nominatieve subsidies 2021 Gemeenteraad 2020-12-14 2020-12-17 NVT editeer
Toewijzen van nieuwe tijdelijke locatie voor het voltrekken van huwelijken Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 NVT editeer
Uittreksel goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel toekennen nominatieve subsidies 2019- wijziging - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Uittreksel toekennen nominatieve subsidies 2020 Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-23 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen eenjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-18 NVT editeer
Uittreksel vaststellen eenjarig Meerjarenplan 2019 - deel OCMW Gemeenteraad 2018-12-17 2018-12-18 NVT editeer
Uittreksel Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Uittreksel vaststellen meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel gemeente Gemeenteraad 2019-12-18 2019-12-20 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-01-30 Gemeenteraad 2017-01-30 2017-03-08 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-03-06 Gemeenteraad 2017-03-06 2017-04-03 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-03-29 Gemeenteraad 2017-03-29 2017-04-26 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-04-24 Gemeenteraad 2017-04-24 2017-06-01 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-05-29 Gemeenteraad 2017-05-29 2017-06-28 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-06-26 Gemeenteraad 2017-06-26 2017-09-11 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-08-28 Gemeenteraad 2017-08-28 2017-11-07 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-10-23 Gemeenteraad 2017-10-23 2018-01-16 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-11-27 Gemeenteraad 2017-11-27 2018-02-12 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2017-12-21 Gemeenteraad 2017-12-21 2018-02-09 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-01-29 Gemeenteraad 2018-01-29 2018-03-19 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-02-26 Gemeenteraad 2018-02-26 2018-03-28 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-03-26 Gemeenteraad 2018-03-26 2018-05-15 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-04-23 Gemeenteraad 23 april 2018 2018-07-13 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-05-28 Gemeenteraad 2018-05-28 2018-07-13 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-06-25 Gemeenteraad 2018-06-25 2018-09-19 editeer
Verslag gemeenteraad 2018-08-27 Gemeenteraad 2018-08-27 2018-12-04 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-10-01 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-11-19 Gemeenteraad 2018-11-19 2019-01-30 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2018-12-17 Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-01-02 Gemeenteraad 2019-01-02 2019-01-30 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-01-28 Gemeenteraad 2019-01-28 2019-02-27 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-02-25 Gemeenteraad 2019-02-25 2019-04-01 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-04-29 Gemeenteraad 2019-04-29 2019-07-05 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-06-24 Gemeenteraad 2019-06-24 2019-09-06 NVT editeer
verslag gemeenteraad 2019-08-26 Gemeenteraad 2019-08-26 2019-10-07 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-09-30 Gemeenteraad 2019-09-30 2019-12-03 NVT editeer
Verslag gemeenteraad 2019-11-25 Gemeenteraad 25-11-2019 08-01-2020 NVT editeer

College  (45)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-06-13...
Burgemeester  (32)
Gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020...
RMW  (28)
Jaarrekening 2020 - deel OCMW - RMW...
Gemeenteraad  (215)
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken...
Vast bureau  (6)
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...