Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Wettelijke bekendmakingen

Wettelijke bekendmakingen

Gewijzigde locatie voor bekendmakingen

Sinds 14 juni 2021 vindt u alle wettelijke bekendmakingen terug op 'raadpleegomgeving bekendmakingen'.

RAADPLEEGOMGEVING BEKENDMAKINGEN


Hieronder vindt u een overzicht van de (oudere) beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur. Via de agenda rechts kan u op datum een selectie maken.

 
 
Reglement/verordening/verslag Beslissing van Datum vaststelling Datum bekendmaking Geldig tot
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - poltiebesluit provincie 2019-07-18 Vast bureau 2019-07-18 2019-07-18 NVT editeer
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - inrichten speelstraat Toutefais College 28 juni 2019 18 juli 2019 NVT editeer
Aangepast reglement boodschappendienst Vast bureau 2020-04-03 2020-04-10 2020-06-30 editeer
Aanpassing tarief Minder Mobielen Centrale Vast bureau 2020-12-24 2020-12-30 NVT editeer
Aanplakbrief inzage kiezerslijsten College 2018-08-01 editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassen bebouwde kom Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - blauwe zone Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - doortrekken fietspad Kasteellaan, aanleg zebrapad t.h.v. De Post en zebrapad t.h.v. ingang Erasmus Gemeenteraad 2018-04-23 2018-12-05 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - doortrekken fietspad Kasteellaan, aanleg zebrapad t.h.v. De Post en zebrapad t.h.v. ingang Erasmus Gemeenteraad 2018-04-23 2018-12-06 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan Gemeenteraad 2020-08-31 2020-09-10 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - eenrichtingsverkeer Savaanstraat Gemeenteraad 2020-06-30 2020-07-10 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - gele onderbroken markering Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - invoeren zonale snelheidsregeling Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen Gemeenteraad 2020-01-27 2020-01-31 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor personen met een handicap Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerverbod Vaerebeke Gemeenteraad 2018-01-29 2018-12-06 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - RADR Vredestraat - Polderdreef Gemeenteraad 2018-11-19 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsbeperking gewestweg N60 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg Gemeenteraad 2019-02-25 2019-03-20 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende maatregelen tKruisken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - stilstaan- en parkeerverbod gewestweg N60 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-12-04 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Wijziging voorrangsregeling Stationsstraat Gemeenteraad 2018-12-17 2019-01-18 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30 Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30 Breughellaan Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Baron de Gieylaan, Mieregoed en Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur) Gemeenteraad 2017-12-21 2018-02-09 NVT editeer
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Boeregemstraat, Heirweg, Grote Steenweg, Klossestraat - invoeren snelheidsbeperking (50 km/uur) Gemeenteraad 2017-12-21 2018-02-09 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer fietsstraat-oude gentweg, louis van houttepark, stationsstraat, groenstraat en-nijverheidstraat Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer rechtsaf door rood - Vredestraat Polderdreef Gemeenteraad 2019-06-24 2019-07-05 NVT editeer
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Rechtsaf door rood Vredestraat - Polderdreef - aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer Gemeenteraad 2019-08-24 2019-09-02 NVT editeer
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 tot en met 2025 Gemeenteraad 2019-12-16 2020-01-07 2025-12-31 editeer
Aquaflanders - privacyovereenkomst Keuringsplatform College 2021-07-01 2021-08-02 NVT editeer
Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool Gemeenteraad 2018-08-27 2018-08-30 NVT editeer
Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Gemeenteraad 2020-12-14 2020-12-17 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op taxidienst Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-18 2025-12-31 editeer
Belastingreglement op tweede verblijven Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken en/of uitvoeren van administratieve handelingen door de dienst Burgerzaken Gemeenteraad 2019-12-16 2019-12-20 2025-12-31 editeer
Bericht aan de bevolking 2019-01-02 Gemeenteraad 2019-01-02 2019-01-09 NVT editeer
Bericht aan de bevolking 2019-01-02 OCMW 2019-01-02 2019-01-09 NVT editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2017-10-23 Gemeenteraad 2017-10-23 2017-11-14 2017-12-11 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-02-26 Gemeenteraad 2018-02-26 2018-03-13 2018-04-03 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-06-25 Gemeenteraad 2018-06-25 2018-07-12 2018-08-03 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-10-01 Gemeenteraad 2018-10-01 2018-10-19 2018-11-07 editeer
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2018-11-19 Gemeenteraad 2018-11-19 2018-11-30 2018-12-20 editeer
Besluit centralisatie inkomsten gemeentefonds OCMW 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Besluit centralisatie inkomsten gemeentefonds Gemeenteraad 2019-06-24 2019-06-27 NVT editeer
Besluitenlijst 20190102 Burgemeester 2019-01-02 2019-01-11 NVT editeer
Besluitenlijst 20190103 College 2019-01-03 2019-01-11 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-01-11 Burgemeester 2019-01-11 2019-01-22 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-02-11 Burgemeester 2019-02-11 2019-02-22 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-02-12 Burgemeester 2019-02-12 2019-02-22 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-04-16 Burgemeester 2019-04-16 2019-04-26 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-04-26 Burgemeester 2019-04-26 2019-05-03 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-05-03 Burgemeester 2019-05-03 2019-05-10 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-06-19 Burgemeester 2019-06-19 2019-06-28 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-06-26 Burgemeester 2019-06-26 2019-07-01 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-07-25 Burgemeester 2019-07-25 2019-07-30 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-08-12 Burgemeester 2019-08-12 2019-08-13 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-08-30 Burgemeester 2019-08-30 2019-09-06 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-02 Burgemeester 2019-09-02 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-03 Burgemeester 2019-09-03 2019-09-09 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2019-09-18 Burgemeester 2019-09-18 2019-09-26 2019-09-21 editeer
Besluitenlijst BU 2019-10-10 Burgemeester 2019-10-10 2019-10-14 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-01-07 Burgemeester 2020-01-07 2020-01-10 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-01-20 Burgemeester 2020-01-20 2020-01-24 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-02-05 Burgemeester 2020-02-05 2020-02-07 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-02-11 Burgemeester 2020-02-11 2020-02-17 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-03-18 Burgemeester 2020-03-18 2020-03-23 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-03-20 Burgemeester 2020-03-20 2020-03-30 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-04-03 Burgemeester 2020-04-03 2020-04-10 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-08 Burgemeester 2020-05-08 2020-05-18 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-14 Burgemeester 2020-05-14 2020-05-18 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-18 Burgemeester 2020-05-18 2020-05-26 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-27 Burgemeester 2020-05-27 2020-06-08 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-05-28 Burgemeester 2020-05-28 2020-06-05 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-07-24 Burgemeester 2020-07-24 2020-07-28 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-07-28 Burgemeester 2020-07-28 2020-07-29 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-08-06 Burgemeester 2020-08-06 2020-08-10 2020-08-08 editeer
Besluitenlijst BU 2020-08-20 Burgemeester 2020-08-20 2020-08-21 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-09-04 Burgemeester 2020-09-04 2020-09-11 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-09-07 Burgemeester 2020-09-07 2020-09-17 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-09-10 Burgemeester 2020-09-10 2020-09-11 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-09-11 Burgemeester 2020-09-11 2020-09-11 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-09-23 Burgemeester 2020-09-23 2020-10-01 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-09-25 Burgemeester 2020-09-25 2020-10-01 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-10-16 Burgemeester 16 oktober 2020 26 oktober 2020 nvt editeer
Besluitenlijst BU 2020-10-21 Burgemeester 2020-10-21 2020-10-28 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-10-26 Burgemeester 26 oktober 2020 30 oktober 2020 nvt editeer
Besluitenlijst BU 2020-11-04 Burgemeester 4 november 2020 9 november 2020 nvt editeer
Besluitenlijst BU 2020-11-10 Burgemeester 2020-11-10 2020-11-10 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-11-23 Burgemeester 2020-11-23 2020-11-26 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2020-12-04 Burgemeester 4 december 2020 7 december 2020 nvt editeer
Besluitenlijst BU 2020-12-30 Burgemeester 2020-12-30 2021-01-08 NVT editeer
Besluitenlijst BU 2021-01-14 Burgemeester 14 januari 2021 18 januari 2021 nvt editeer
Besluitenlijst BU 2021-01-15 Burgemeester 2021-01-15 2021-01-20 NVT editeer

College  (143)
Schriftelijke vraag en antwoord 2022-06-13...
Burgemeester  (113)
Besluitenlijst BU 2021-06-10...
RMW  (37)
Besluitenlijst RMW 2021-05-31...
Gemeenteraad  (248)
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken...
Vast bureau  (116)
Besluitenlijst VB 2021-05-28...
Gouverneur  (3)
Politiebesluit aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus...