Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Openbaar vervoer  /  NMBS  /  NMBS en Infrabel maken van De Pinte een integraal toegankelijk station

NMBS en Infrabel maken van De Pinte een integraal toegankelijk station

In december 2023 dienden NMBS en TUCrail een omgevingsvergunning in voor een grondige renovatie van het station De Pinte. Deze moet het station opwaarderen en gebruiksvriendelijker maken

Het station is een belangrijke troef voor onze gemeente, maar de perrons zijn te laag voor moderne treinen. Dat is een probleem voor onze minder mobiele inwoners. Veel inwoners durven of kunnen de trein niet nemen. Met de aangekondigde werken worden de perrons met 35 cm verhoogd. Er komt bovendien een geleiding voor slechtzienden. Er komen extra trappen en hellingen aan de straatzijden van perrons 1 en 4. Als alles meezit starten de werken in het voorjaar 2024.

Aanvullend op de inspanningen van de voorbije jaren zal verder geïnvesteerd worden in bewaakte camera’s en fietsstallingen. Aan de Stationsstraat komt er een regionaal Hoppinpunt waarbij de pendelaar makkelijker zal kunnen schakelen van de trein op een ander vervoersmiddel en waarbij ook fietskluizen en deelfietsen als sluitstuk voorzien worden. 


De geplande werken zullen vanuit het gemeentebestuur mee opgevolgd worden. Samen met NMBS, Infrabel en TUCrail, dat de werken zal coördineren, is er overleg over de impact ervan op onze stationsomgeving. Vooral de plaatsing van de liften aan de Stationsstraat en de Florastraat wordt een huzarenstuk. Dat zal gepaard gaan met aanpassingen aan voetpaden en rijweg.


Om inwoners en stationgebruikers te informeren over de vernieuwing plant het lokaal bestuur in samenwerking met NMBS en TUCrail een infomarkt in het vroege voorjaar 2024. De precieze datum werd nog niet bepaald, want dat hangt af van het tijdstip van het openbaar onderzoek dat voorzien wordt.