Renovatie gemeentehuis

Wat houden de werken in?

 
In een eerste fase wordt het volledige middendeel aan de buitenzijde gerenoveerd om aan de huidige isolatie- en ventilatienormen te voldoen. Ook wordt er een herinrichting voorzien van de inkomhal en de dienst burgerzaken.
 
Volgens de huidige planning zouden de werken tegen eind mei klaar zijn.
 

Wijzigingen toegankelijkheid

 
De renovatiewerken zullen uiteraard een invloed hebben op de toegankelijkheid van het gemeentehuis en de dienst Burgerzaken. Tijdens de werken zal de dienst Burgerzaken tijdelijk verhuizen naar de trappenhal (inkom plechtigheden). Concreet betekent dit dat de huidige hoofdingang in de Koning Albertlaan niet gebruikt zal kunnen worden om de dienst Burgerzaken te bereiken. Je zult deze dienst kunnen bereiken via het gemeenteplein (ingang via luifel, kant Baron de Gieylaan).
 

In juni zal de hoofdaannemer het middelste plein voor het gemeentehuis inrichten als werfzone. Gelieve er rekening mee te houden dat deze zone niet meer als parking gebruikt zal kunnen worden gedurende de periode van de werken.

De lift naar de raadzaal is niet toegankelijk buiten de kantooruren door de renovatiewerken in het gemeentehuis.

 

 

Raadzaal tijdelijk niet bereikbaar

 
Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat bepaalde activiteiten niet zullen kunnen plaatsvinden in de raadzaal en de dat lift tijdelijk niet bruikbaar zal zijn voor bezoekers. De gemeente zal uiteraard maatregelen nemen en de nodige infrastructuur voorzien zodat je als burger zo weinig mogelijk hinder ondervindt.
 
Voor de reservatie van de raadzaal tijdens de werken kan je nog altijd terecht bij de dienst Vrije Tijd via het nummer 09 280 98 40 of via vrijetijd@depinte.be. Zij helpen je verder en voorzien een oplossing op maat.
 
 
Meer achtergrondinfo en 3D-beelden