Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Werken & Omleidingen  /  't Kruisken - nieuwe riolering en infrastructuur

't Kruisken - nieuwe riolering en infrastructuur

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pagina geactualiseerd op 13 januari 2023

Inhoud

 1. Stand van Zaken
 2. Timing
 3. Tijdlijn
 4. Ontwerpplannen
 5. Subsidie afkoppeling
 6. Contact

1. Stand van zaken

Er worden momenteel plannen gemaakt voor nieuwe riolering en infrastructuur in ’t Kruisken.

Bij het ontwerpen van deze plannen werd in eerste instantie rekening gehouden met het STOP-principe. STOP staat voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenwagens. De veiligheid en het comfort van de voetganger staat m.a.w. voorop, gevolgd door de fietser, het openbaar vervoer en in laatste instantie het particulier verkeer. 't Kruisken maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk.

Om bovenstaande redenen werden volgende keuzes gemaakt:

 • Over het volledige traject van 't Kruisken wordt aan elke zijde van de weg een aanliggend verhoogd fietspad van 1,75 meter voorzien
 • Over het volledige traject worden meerdere verkeersplateaus en asverschuivingen voorzien om de snelheid te remmen van het gemotoriseerd verkeer

2. Timing

De vermoedelijke start van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is voorzien voor 2024. Vooraleer de werken starten, zal er een nieuwe infovergadering gegeven worden over de fasering en timing van de werken.

3. Tijdlijn

  • 31 maart 2021 – advies mobiliteitsraad (verslag)
  • 23 februari 2022 – advies mobiliteitsraad (verslag)
  • 16 maart 2022 - infovergadering inwoners (presentatie en vraag-en-antwoord)
  • 17 mei 2022 – advies MINA-raad (verslag)
  • 19 december 2022 – kennisname ontwerpplan bovenbouw door gemeenteraad (notule)

4. Ontwerpplannen

5. Subsidie afkoppeling

Bij de aanleg van een dubbele riolering in de straat, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden, geldt er een verplichting voor elke woning binnen de werfzone om ook op privaat terrein af te koppelen. Dit betekent dat u op uw eigendom de nodige werken dient te doen om regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. De gemeente ondersteunt de inwoners hierin op twee manieren:

  • Er wordt een studiebureau aangesteld voor het opmaken van een afkoppelingsplan per perceel en de bijhorende raming en meetstaat. De kostprijs hiervan wordt gedragen door de gemeente.
  • Er wordt een subsidie toegekend voor de werken op privaat terrein, waarbij u 50% van de kostprijs (met een maximum van 1.100 euro incl. btw) kan terug krijgen.

Het studiebureau heeft ondertussen de opdracht gekregen om de opmaak van de afkoppelingsplannen te starten. Hiervoor zal het studiebureau elke woning bezoeken om de toestand ter plaatse in beeld te brengen en een voorstel voor de nieuwe toestand uit te werken. Eenmaal deze plannen door u en de gemeente goedgekeurd werden, krijgt u deze ter beschikking. U kan vervolgens kiezen om een aannemer aan te stellen die de werken voor u uitvoert of deze werken zelf uitvoeren. Na de werken zal de afkoppelingsdeskundige langskomen voor een keuring en krijgt u een keuringsattest, op basis waarvan de subsidies aangevraagd kunnen worden. De afkoppelingswerken op privaat terrein dienen afgerond te zijn voor het einde van de werken op openbaar domein.

Om een afspraak ter plaatse te kunnen maken en een dossier voor te bereiden, vragen wij u een aantal contactgegevens en bijkomende informatie over uw perceel, deze gegeven kan u hier invullen.

6. Contact

Wie nog vragen heeft kan terecht bij de dienst Openbare Infrastructuur via 09 280 80 20 of via infrastructuur@depinte.be.