Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  Nieuwe toplaag asfalt Baron de Gieylaan

Nieuwe toplaag asfalt Baron de Gieylaan

In de week van 22 tot 26 augustus wordt de toplaag asfalt in de Baron de Gieylaan vernieuwd. Dit gebeurt tussen de rotonde J. Anthierenslaan en de Begonialaan en tussen de Gloxinialaan en de Florastraat. Er worden omleidingen voorzien via de Keistraat - Langevelddreef en via Klossestraat - Oude Gentweg. Het plateau tussen Begonialaan en Gloxinialaan wordt niet onderbroken door de werken.

De signalisatie wordt geplaatst op 22 augustus. Er wordt gefreesd op 23 en 24 augustus. Op 25 en 26 augustus is het asfalteren zelf voorzien. Deze timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gedurende het frezen en asfalteren zelf is er geen doorgang mogelijk. De afgefreesde toplaag is wel berijdbaar. Na het asfalteren dient de toplaag 24 uur uit te harden, waarna het verkeer weer toegelaten wordt.

In de loop van de week krijgen ook de pijpekoppen van de Picassostraat en Rembrandtstraat een nieuwe toplaag, alsook een deeltje van de J. Anthierenslaan.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Update 24 augustus 2022

De freeswerken in de Baron de Gieylaan zijn nog niet helemaal ten einde. Deze zullen voor het weekend afgerond worden.

De asfaltering van de Baron de Gieylaan, J. Anthierenslaan, Picassostraat en Rembrandtstraat is bijgevolg voorzien in de eerste helft van volgende week, zodat de werken voor 1 september afgerond zijn.

Vrijdag volgt een concrete planning voor de asfaltering.

De Baron de Gieylaan blijft momenteel afgesloten voor doorgaand verkeer.

Dit wordt omgeleid via de Langevelddreef - Keistraat of via de Klossestraat - Oude Gentweg - H. Consciencelaan - Borluutlaan - Kasteellaan.

Plaatselijk verkeer kan over de gefreesde toplaag zijn bestemming bereiken.

Morgen doet de huisvuilophaling zijn gewone ronde.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Update 26 augustus 2022

Op maandag 29 augustus 2022 gaat de aannemer verder met de fijne freeswerken, rondom de rioleringsputten.

De asfaltering van de Baron de Gieylaan zal plaatsvinden, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, op woensdag 31 augustus 2022. De kleeflaag wordt aangebracht vanaf 5 uur ’s ochtends over het volledige traject. Vanaf dan is er geen verkeer toegelaten doorheen de werfzone, gezien de kleeflaag anders aan de banden blijft plakken. Ook voetgangers en fietsers kunnen de kleeflaag niet oversteken en dienen de voetpaden te volgen tot aan de volgende oversteekplaats.

Rond 8 uur start de asfaltering zelf. De aannemer begint aan de rotonde van de post en rijdt door richting de Florastraat. Nadien is alle verkeer verboden op de nieuwe toplaag. Op donderdag 1 september wordt de straat ’s ochtends opnieuw geopend. Ook de huisvuilophaling die dag gaat onder normale omstandigheden door. De wegmarkering wordt in een latere fase opnieuw geplaatst.

Gezien er geen verkeer mogelijk is, kunnen de inwoners die hun wagen nodig hebben op 31 augustus deze parkeren in de aanliggende straten of parkings. Fietsers en voetgangers hebben doorgang over het dubbelrichtingsfietspad.

Wij willen u bedanken voor het begrip en uw medewerking tijdens de uitvoering van de werken. Met bijkomende vragen kan u ons steeds contacteren via onderstaande contactgegevens.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Update 29 augustus 2022

Aannemer De Vrieze heeft de planning van de asfalteringswerken Baron de Gieylaan gewijzigd. De asfaltering zal plaatsvinden op dinsdag 30 augustus, zodat de werken zeker voor 1 september afgerond zijn.

De kleeflaag wordt aangebracht vanaf 5 uur ’s ochtends over het volledige traject. Vanaf dan is er geen verkeer toegelaten doorheen de werfzone, gezien de kleeflaag anders aan de banden blijft plakken. Ook voetgangers en fietsers kunnen de kleeflaag niet oversteken en dienen de voetpaden te volgen tot aan de volgende oversteekplaats.

Rond 8 uur start de asfaltering zelf. De aannemer begint aan de rotonde van de post en rijdt door richting de Florastraat. Nadien is alle verkeer verboden op de nieuwe toplaag. Na 24 uur wordt de weg open gezet voor alle verkeer. De wegmarkering wordt in een latere fase opnieuw geplaatst.

Gezien er geen verkeer mogelijk is, kunnen de inwoners die hun wagen nodig hebben op dinsdag 30 augustus deze parkeren in de aanliggende straten of parkings. Fietsers en voetgangers hebben doorgang over het dubbelrichtingsfietspad.


-vjWW01

Zone van de werken:

-w0zBG1

-r2HEZ2

Aangepaste busregeling omwille van wegenwerken

Van maandag 22 augustus 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022 tot 18 uur zijn er storingen op de lijnen 76 en 78.

Lijn 76

De haltes Duifbeek, Scheldeveldestraat, Florastraat en Te Lande worden niet bediend. Er zijn vervanghaltes voorzien aan Europaplein, Minnestede en Mieregoedstraat.
-DBXzm1

Lijn 78

De haltes Te Lande, Florastraat, Scheldeveldestraat, Duifbeek, Europaplein, Minnestede en Mieregoedstraat worden niet bediend. Er is een vervanghalte voorzien aan Zwijnaarde, Klosse.
-jRPn22