Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Werken & Omleidingen  /  Keistraat - snelheidsremmende maatregelen

Keistraat - snelheidsremmende maatregelen

                                                                                                                                                                                          opgemaakt op 8 maart 2024


Op basis van de metingen, adviezen en diverse overleggen, zijn de besturen van Sint-Martens-Latem en De Pinte overeen gekomen om een aantal bijkomende maatregelen te nemen die snelheids- en sluipverkeer remmend werken.

In eerste instantie worden er bijkomende snelheidsremmende maatregelen geplaatst.

  • Ter hoogte van de Duivebeek wordt er een verkeerskussen geplaatst.
  • Tussen de Broekstraat en de Ooievaarslaan, de spoorwegbrug en Schoutput en tussen Reevijver en Den Duiver wordt er een versmallling gemaakt waardoor wagens afwisselend dienen te passeren.
  • Daarnaast zal er bekeken worden om de asverschuiving met reflectoren, ter hoogte van de Aciacialaan, te vervangen door een asverschuiving in reliëf. Er zal ook geïnventariseerd worden waar er grasdallen gebroken zijn langsheen de Keistraat, zodat deze hersteld kunnen worden.
  • Tussen de Langevelddreef en de Acacialaan en tussen de Reevijver en de Baron de Gieylaan komt er een verbod voor zwaar verkeer, met uitzondering voor plaatselijk verkeer. Dit verkeer wordt daardoor omgeleid naar de N43. Aangezien hoog verkeer komende uit het centrum de Langevelddreeftunnel niet kan passeren, worden zij nog steeds via Bommelstraat – Keistraat – Moeistraat naar de N43 geleid.
  • Er zal een studie opgestart worden om een voorrangswijziging te onderzoeken ter hoogte van het kruispunt Moeistraat – Langevelddreef, waarbij deze as in de voorrang kan komen ten opzichte van de Keistraat. Dit maakt de Keistraat minder aantrekkelijk als parallelweg van de N43. Ook een veilige verkeersafwikkeling van fietsers op het plateau wordt hierbij verder onderzocht.
  • Beide lokale besturen onderzoeken de mogelijkheid voor trajectcontrole op meerdere locaties op het eigen grondgebied. De Keistraat wordt ook als potentiële locatie verder onderzocht.
  • Tot slot bekijkt het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem het ontdubbelen van het fietspad tussen de Moeistraat en de Vlieguit.

De opgesomde maatregelen worden in de loop van het eerste kwartaal uitgerold in het straatbeeld. We hopen met deze maatregelen tegemoet te komen aan de bezorgdheden die leven in de straat. De maatregelen worden verder opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.