Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Werken & Omleidingen  /  Dorpskernherwaardering Zevergem

Dorpskernherwaardering Zevergem

Inhoud:

  1. Stand van zaken
  2. Timing
  3. Tijdlijn
  4. Inrichtingsplan
  5. Contact


1. Stand van zaken

Binnen de contouren van de woonkern Zevergem staan we voor grote uitdagingen in kader van ontwikkeling en vernieuwing. Zo willen we werk maken van een aangenamere en aantrekkelijkere publieke ruimte in Zevergem. Het lokaal bestuur heeft zich voorgenomen om samen met de inwoners en met ondersteuning van experten hiermee aan de slag te gaan.

In het voorjaar van 2023 werd hiervoor een participatieproces in 3 fases georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u hier. Op basis van deze participatie werd een inrichtingsplan voor het centrum van Zevergem en het speelterrein van het Wijngaardeke uitgewerkt.


2. Timing

Voor de technische uitwerking van het dorpscentrum van Zevergem en het speelterrein in het Wijngaardeke is een studiebureau gezocht. 

Op donderdag 2 mei 2024 om 20.00 uur wordt in de Vrije Basisschool van Zevergem (Dorp 32) een infomarkt georganiseerd, waarop het definitieve inrichtingsplan en het voorontwerp van de herinrichting van Dorp Zevergem wordt toegelicht. Ook het ontwerpplan voor het speelterrein in Het Wijngaardeke wordt voorgesteld.

Iedereen is welkom.


3. Tijdlijn


4. Inrichtingsplannen


5. Contact

Wie nog vragen heeft kan terecht bij de dienst Vrije Tijd via 09 280 98 40 of via vrijetijd@depinte.be, of bij de dienst Openbare Infrastructuur via 09 280 80 20 of via infrastructuur@depinte.be.


logo-eu-hoge-kwaliteit-Gn5cu1basislogo-vlaanderen-pdpo-blauw-USKrx2pov-logo-rgb-6N4DY3sponsorlogo_vlm_kleur-4o50W4