Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Groen  /  Hakhoutbeheer

Hakhoutbeheer

                                                                                                                                                                          Aangemaakt op 4 november 2023

Vanaf 1 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer uit langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen.

Ook in De Pinte worden groene wegbermen onderhouden. Op dit ogenblik is de concrete timing nog niet bekend. De exacte locaties langs de wegen in De Pinte vindt u vanaf 1 november terug op de overzichtskaart via www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.

Opgelet: de uitvoering van deze werken is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden. De planning van de aannemer zou dus nog kunnen wijzigen.

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd tot op een tien- à twintigtal centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

Veiligheid als topprioriteit

Langs heel wat van onze wegen staan bomen en struiken. Naarmate deze hoger en ouder worden, nemen de risico’s voor de verkeersveiligheid toe. Hoge bomen vangen veel wind, en kunnen omwaaien of afbreken en op de weg vallen. Doordat ze zo dicht bijeen staan, hebben ze bovendien de neiging om naar buiten te groeien, naar het licht toe. De bomen aan de wegzijde hellen dus vaak over en dreigen op termijn op de weg te vallen. Ook zware takken kunnen afbreken en op de weg terechtkomen. Dat is levensgevaarlijk. Om dat veiligheidsrisico te beperken, doet AWV aan hakhoutbeheer.

Natuur maximaal kansen geven

Voor langere segmenten werken we in zones. Zo schiet een bepaalde zone al terug uit voor het volgende stuk wordt aangepakt, enkele jaren later. Door een combinatie van jongere en oudere begroeiing ontstaat er bovendien meer variatie en vinden meer planten en dieren een geschikt plekje.

Tijdelijke impact op uitzicht, geen impact op geluid

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het verkeer meer zichtbaar. De ingreep heeft echter geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting heeft slechts een beperkt effect op geluidsdemping en houdt enkel geluid tegen als het gaat om een zeer dichte beplanting van enkele tientallen meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. AWV wenst zich te verontschuldigen voor eventuele geluidshinder die u hiervan ondervindt. De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.

Timing

Deze werken worden uitgevoerd tussen 15/11/23 en 15/03/24. Meer informatie over hakhoutbeheer en de planning vindt u op onze website: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Bewonerscommunicatie

AWV informeert per locatie de buurtbewoners voor de start van de werken per brief.