Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Blauw (water)  /  Grachten (overwelving)

Grachten (overwelving)

Een toelating om een gedeelte van een straatgracht te overwelven in functie van de oprit naar een woning of bedrijf.

Voor wie

Als je als eigenaar een deel van de gracht voor jouw perceel wenst te overwelven om toegang te krijgen tot jouw perceel.

Voorwaarden

 • Particulieren: per perceel een toegang van maximaal 5 m.
 • Bedrijven: per perceel een toegang van maximaal 10 m.

Procedure

 • Dien jouw aanvraag in op het Omgevingsloket.
 • De dienst Bouwen doet een technisch nazicht van de aanvraag en maakt een verslag op.
 • Het verslag en de aanvraag worden behandeld in een volgend college van burgemeester en schepenen.
 • Na administratieve afhandeling ontvang je al dan niet de machtiging tot overwelving van de gracht.
 • Tegelijkertijd wordt een raming opgevraagd bij de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente voor de realisatie van de overwelving. Na ontvangst van deze raming wordt deze voor akkoord aan jou overgemaakt.
 • Het al dan niet akkoord op de raming bezorg je gedateerd en ondertekend terug aan de dienst Bouwen.
 • Pas na ontvangst van een akkoord op de raming, wordt aan de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente de opdracht tot realisatie van de overwelving gegeven.
 • Na realisatie van de werken maakt de aannemer de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken over aan de gemeente en doet de dienst Bouwen een nazicht van de uitgevoerde werken.

Na goedkeuring van de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken ontvang je een factuur.

Uitzonderingen

 • Indien je niet akkoord bent met de overgemaakte raming, kan je zelf een aannemer aanstellen voor de realisatie van de overwelving. De aannemer dient erkend te zijn in categorie C. Je maakt een bewijs van de erkenning over aan de dienst Bouwen vóór uitvoering van de werken. De uitvoering gebeurt volgens de bepalingen/opmerkingen opgenomen in het verslag en in samenspraak met de dienst openbare werken.
 • Voor overwelvingen aan een gewestweg moet je een machtiging aanvragen bij:

                                                      AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer

                                                      district Sint-Niklaas

                                                      Industriepark-West 51

                                                      9100 Sint-Niklaas

                                                      T 03 780 20 30

E-loket

omgevingsloket