Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Blauw (water)  /  Grachten (onderhoud)

Grachten (onderhoud)

Grachten zorgen voor de afvoer van regenwater en verminderen dus de kans op wateroverlast. Daarom is het onderhoud van grachten erg belangrijk. Maar wie moet welke grachten onderhouden?

Erkende waterlopen

Deze waterlopen worden onderhouden door het gemeente- en het polderbestuur. De bedding van een waterloop op of aan jouw perceel, is niet jouw eigendom maar openbaar domein. Bovendien mag het polder- of gemeentebestuur een zone van 5m rond de waterloop gebruiken om onderhoud uit te voeren. In deze zone mag je trouwens enkel met een vergunning bouwen of afsluitingen en planten plaatsen.

Weet je niet zeker of de gracht aan jouw perceel een privégracht of een erkende waterloop is, dan kan je altijd de atlas der waterlopen inkijken op onze technische dienst.

Straatgrachten

Loopt er een gracht voor jouw deur naast de openbare weg? Dan bevindt de rooilijn zich meestal in het midden van deze gracht. We noemen dit een straat- of een baangracht. De gemeente staat in voor het onderhoud van straatgrachten.

De helling van de gracht aan de zijde van het openbaar domein maaien we tweemaal per jaar (tussen half mei en eind juni en tussen eind september en half november), de helling aan jouw perceel slechts éénmaal. Straatgrachten ruimen we enkel na klachten van verstoppingen.

Private grachten

Alle andere grachten zijn privégrachten. Wie het onderhoud moet doen, wordt bepaald door de perceelgrens. Ligt die in het midden van de gracht, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Heb je zo’n gracht op je perceel, dan moet je zorgen voor de goede afwatering van een hoger gelegen perceel.

Goed onderhouden grachten zijn belangrijk voor de waterhuishouding in onze gemeente. Daarom werd ook het onderhoud van privégrachten opgenomen in ons GAS-reglement. Verwaarloos je het onderhoud van je gracht stelselmatig, dan kan je hiervoor een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen tussen 60 euro en 175 euro voor minderjarigen en 60 euro en 350 euro voor meerderjarigen.

Procedure

Voor welke werken aan de gracht heb ik een vergunning nodig?

 • Een overbrugging of overwelving.
 • Plaatsing van betuining.
  Hou er bij betuining rekening mee dat waterinfiltratie mogelijk blijft, zowel via de bodem van de gracht als via de wanden. Betonnen U-profielen zijn dus uit den boze. Je mag de buffercapaciteit van de gracht niet verkleinen.
 • Het dempen van een gracht.
  We geven je hiervoor enkel een vergunning als hetzelfde bufferend volume van de gracht die je wil dempen wordt gecompenseerd op een andere locatie.

Bedrag

Gratis.

Hoe onderhoud ik mijn gracht?

 • Maai de zijkanten
  De hellingen of taluds van de gracht moeten éénmaal per jaar gemaaid worden, bij voorkeur met een (motor)zeis of bosmaaier. Maai het gras en de planten tot 5 à 10 centimeter boven de grond.
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
  De wortels van planten zorgen voor een stevige zijkant of talud van de gracht. Hoe meer planten op de talud, hoe beter de gracht bestand is tegen bodemerosie.
 • Verwijder zwerfvuil
  Zwerfvuil kan voor verstoppingen zorgen. Bovendien trekt het ander (zwerf)vuil aan. ruim dus regelmatig weggewaaide plastiek zakjes of blikjes in de gracht op.
 • Ruim slib
  Een gracht met veel slib kan moeilijker water afvoeren. Maak de gracht dus regelmatig slibvrij met een schop, spade of hark. Gebruik geen machines: die beschadigen oevers, planten en dieren. Slib ruimen doe je in beurtrol: elk najaar neem je een ander deel van de gracht onder handen.
 • Verwijder af en toe waterplanten
  Waterplanten zorgen voor een natuurlijke zuivering, versteviging van de oever en bescherming voor dieren. Maar als ze woekeren, verwijderen je die best af en toe.