Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Water - openmaken van ingebuisde perceelsgrachten op vrijwillige basis

Water - openmaken van ingebuisde perceelsgrachten op vrijwillige basis

Voorwaarden:

 

  • De aanvrager kan een premie aanvragen om de inbuizing te verwijderen en een open gracht aan te leggen.
  • Er kan geen subsidie worden gevraagd indien dit wordt opgelegd via een omgevingsvergunning, verkavelingsvergunning of via de rechtbank wordt verplicht of indienen het inbuizen verboden was.
  • De aanvrager staat na het ontvangen van de subsidie in voor het beheer dat gericht is op vrijwaring, onderhoud en instandhouding van de uitgevoerde werken voor een periode van 20 jaar.

 De algemene voorwaarden vindt u terug in het volledige reglement.

De aanvrager kan een premie ontvangen van maximum 500 euro.

Aanvraagformulier

Het volledige reglement