Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Riolering & Water  /  Water

Water

Stedenbouwkundige verordening hemelwater

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van woningen, constructies of verhardingen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 31 augustus 2015 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 12 november 2015.

De verordening geldt voor iedere stedenbouwkundige aanvraag die ingediend wordt vanaf 14 december 2015.

Inwoners die een stedenbouwkundige aanvraag indienen, voor het bouwen of verbouwen van een woning, dienen rekening te houden met deze gemeentelijke verordening (aanvullend op de gewestelijke). De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afkoppeling van hemelwater bepaalt onder meer dat er een hogere capaciteit van de regenput voorzien dient te worden (in verhouding tot het dakoppervlakte).
 

Watervriendelijk bouwen en verbouwen

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw of verbouwing van een particuliere woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De brochure Waterwegwijzer bouwen en verbouwen geeft antwoorden op de meest voorkomende vragen en bevat ook concreet uitgewerkte voorbeelden.
 
De Waterwegwijzer is ondertussen aan haar tweede uitgave toe en werd aangepast aan nieuwe wetgeving en gewijzigde inzichten. De geactualiseerde Waterwegwijzer bevat voortaan ook informatie over de keuring van de privé-waterafvoer die sinds vorig jaar verplicht is bij elke nieuwbouwwoning, grondige verbouwing of bij de (her)aanleg van de riolering. Ook de praktische tips voor het ontwerp van het drinkwatercircuit zijn verder uitgebreid.
 
Je kan de gratis brochure Waterwegwijzer bouwen en verbouwen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vinden.

Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten
2023-01-01 - Nieuwjaar
2023-04-10 - paasmaandag
2023-05-01 - Dag van de Arbeid
2023-05-18 - Hemelvaartsdag
2023-05-19 - brugdag
2023-05-29 - pinkstermaandag
2023-06-08 - personeelssportdag
2023-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2023-07-21 - Nationale Feestdag
2023-08-14 - brugdag
2023-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2023-11-01 - Allerheiligen
2023-11-02 - Allerzielen
2023-11-11 - Wapenstilstand
2023-11-15 - Koningsdag
2023-12-25 - Kerstmis
2023-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk geslotenSpeciale openingsuren