Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Vaccinatiecentrum Nazareth  /  Medewerkers & vrijwilligers vaccinatiecentrum

Medewerkers & vrijwilligers vaccinatiecentrum

Vaccinatiecentrum Nazareth volgt de blauwdruk vaccinatiecentra van de Vlaamse overheid. Het vaccinatiecentrum kent een complexe organisatiestructuur met medewerkers uit diverse organisaties en actief in verschillende statuten. Er zijn werknemers van de penhoudende organisatie,  de andere lokale besturen of vanuit betrokken instellingen. Er zijn zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs en externe organisaties (uit bijv. eventsector) die worden ingeschakeld. 
We stellen onze belangrijkste actoren bij het personeel aan je voor:
De centrumverantwoordelijke zorgt voor de organisatie van het vaccinatiecentrum op vlak van logistiek, personeelsorganisatie niet-medische medewerkers, maar ook voor beheer, bestelling en aanvoer van de beschikbare vaccins. 
De programmamanager is eindverantwoordelijke voor welslagen lokale vaccinatiestrategie
& nastreven maximaal haalbare vaccinatiegraad
De populatiemanager bewaakt dagelijkse vordering vaccinatiegraad per doelgroep, stimuleren en analyseren van doelgroepgerichte acties. 
De dagcoördinator staat in voor het plannen, begeleiden en aansturen van de niet-medische vrijwilligers. 
De HR-manager staat in voor rekruteren, inplannen en personeelsadministratie medewerkers mét medisch profiel. 
De Medische expert binnen het programmamanagement van de Zorgraad is eindverantwoordelijke voor de correcte medische opvolging van het vaccinatieprogramma binnen de Eerstelijnszone (ELZ) Schelde-Leie.
Medisch personeel voor diverse taken onder toezicht van medisch verantwoordelijke & medisch expert zorgraad  
 • Toezichthoudend medisch verantwoordelijke (arts)
 • Farmaceutisch expert (apotheker)
 • Vaccinator (verpleegkundigen en andere profielen die mogen vaccineren)
 • Vaccin-voorbereider (optrekker/verdunner)
 • Medisch expert
 • Medische administratie

Vrijwilligers

Het Vaccinatiecentrum Nazareth kent 2 categorieën vrijwilligers; voor niet-medische taken (onthaal, parkeerwachter, administratie, enz.) en (para)medische medewerkers die betrokken zijn bij het vaccineren zelf.
Bij een oproep reageerden een negenhonderdtal vrijwilligers, waarvan ca. 170 medische profielen. 
Toch nog interesse om te vrijwilligen, meld je vrijblijvend aan hier
(iedereen wordt persoonlijk gecontacteerd, dus er kan enige tijd overgaan alvorens je gecontacteerd wordt). 

Meldingsplicht Vrijwilligerswerk

Kan je vrijstelling krijgen van RVA als tijdelijke werkloze, volledig werkloze of bruggepensioneerde?
Ja, tijdelijk- of volledig werklozen en bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk verrichten in een vaccinatiecentrum, zijn voor de duur van het bestaan van die centra vrijgesteld van meldingsplicht.
Meer info vind je hier
Kan je goedkeuring aanvragen bij de adviserend geneesheer als je een uitkering krijgt van het ziekenfonds?
Ja, dat kan via dit formulier.
Tip! Vraag tijdig goedkeuring aan, want het duurt vaak enige tijd voor je vraag behandeld wordt. 
Opgelet! Er geldt géén algemene vrijstelling op deze plicht voor mensen met een uitkering.

Nieuw in vrijwilligerswerk?
Informeer je bij het Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk over specifieke voorwaarden rond bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen en verzekering. 

Wat vragen we van onze vrijwilligers? 

Omdat alle activiteiten in deze coronacrisis aan maatregelen onderhevig zijn en de organisatie wendbaar omgaat met de planning, willen we het verloop van teveel verschillende vrijwilligers beperken. We vragen dus een sterk engagement voor bereidheid te helpen. Anderzijds vragen we begrip voor periodes waarbij onze werkplanning (afhankelijk van de aanlevering van vaccins) soms pas per 2 weken vooraf gekend is. 
Bij maximale activiteit zullen op 4 vaccinatielijnen per shift 15 niet-medische en 18 (para)medische medewerkers actief zijn.  In totaal zijn er een zestigtal mensen aan de slag op dagen dat het Vaccinatiecentrum actief is. 
Info over opleidingen & instructies zijn voorzien voor wie aan de slag gaat. 
In maximale bezetting zal het vaccinatiecentrum Nazareth actief zijn:
  • Maart tot en met juli (of later)
  • Maandag tot en met zaterdag
  • Van 9 uur tot 22 uur 
  • 3 shiften 9- 12 uur /  14- 17 uur / 19- 22 uur
De Pinte team9840 belt

Vrijwilliger met (para)medische vorming:

 Je ontvangt van de HR-manager van ELZ  Schelde-Leie een uitnodiging om te registreren via  
bookyou.com. Daarin wordt online de werkplanning georganiseerd.  
-kI1Ag1
Wij blijven op zoek naar mensen met een (para)medische vorming. Bekijk de gezochte profielen

Vrijwilliger met niet-medische profiel:

Klaar om mee te helpen bij logistiek, catering, parkeerwachter, administratie, callcenter, enz.? 
 • Meld je aan via info@vaccinatiecentrumnazareth
 • Je ontvangt van Silver Tie per sms en mail verzoek tot registreren via crewplanner (*) 
 • Zodra op basis van je opgegeven beschikbaarheid enerzijds en de werkplanning anderzijds jouw helpende handen verwacht worden, krijg je hiervan bericht
 • Neem vooraf zeker de informatie door die je (digitaal) ontvangt. 
(*) Crewplanner is een standaardbookingssysteem dat persoonlijke informatie opvraagt. Aarzel niet om bij twijfel eerst contact op te nemen. De verstrekte info wordt enkele gebruikt in functie en voor de duur van je engagement voor het Vaccinatiecentrum Nazareth. 

Toch nog vragen of bemerkingen? 

Vaccinatiecentrum Nazareth
Drapstraat 76
9810 Nazareth
Callcenter tel. 09 396 65 60
info@vaccinatiecentrumnazareth.be
www.vaccinatiecentrumnazareth.be
vaccinatiecentrum aangepast -eE0QY1

exampleexampleellenbrusselaers-callcenter-gent-iVR4X3lennyvandeoutte-dagcoordinator-vc-naz-TFMk54