Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Het beeld van Zevergem krijgt vorm

Het beeld van Zevergem krijgt vorm

Participatiemoment dorpskernherwaardering van Zevergem

Kom langs en denk mee op donderdag 2 mei 2024 om 20 uur in de Vrije Basisschool in Zevergem (Dorp 32).
Aan de hand van een presentatie en panelen met voorstellen neemt het studiebureau je mee in een denkproces dat moet leiden tot een meer aangename en leefbare dorpskern.


Het beeld van mijn dorp

In 2009 liep in Zevergem het Leaderproject 'Het beeld van mijn dorp'. De inwoners kozen toen op verkiezingszondag voor het kunstwerk 'De Ontmoeting' dat een plaats kreeg op het dorpsplein. De maanden die daaraan voorafgingen stonden de inwoners, tijdens talrijke verenigingsactiviteiten stil bij het beeld, de identiteit van hun dorp.

Met het huidige beleidsplan wil het lokaal bestuur daarop voortbouwen. Intussen heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp de bakens uitgezet voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Zevergem. Het zorgt ervoor dat het open landschap rond het dorp gevrijwaard blijft.

Binnen de contouren van de woonkern staan we voor uitdagingen tot ontwikkeling en vernieuwing. Zo willen we werk maken van een aangenamere en aantrekkelijkere publieke ruimte in Zevergem. Het lokaal bestuur heeft zich  voorgenomen om samen met de inwoners en met ondersteuning van experten hiermee aan de slag te gaan.


Drie trajecten voor vernieuwing van de publieke infrastructuur

De dorpskern

We willen de dorpskern van Zevergem beter tot zijn recht laten komen. Wat nu voornamelijk een geasfalteerde ruimte is met een verkeerstechnische inrichting, kan wellicht beter. Zo zijn er in het verleden al schetsen gemaakt voor een sterkere ruimtelijke verbinding tussen het kerkplein en de achterliggende Scheldevallei. We nodigen je uit om kennis te nemen van de huidige voorstellen en er jouw mening over te geven.


Het Wijngaardeke

Het speelterrein 'Het Wijngaardeke' is toe aan vernieuwing!
  • Opwaardering open ruimte
  • Een beweeg- en ontmoetingsplaats op schaal en maat van het hele dorp, voor jong en oud
In het voorjaar 2020 organiseerde de jeugddienst een enquête over de inrichting van het speelpleintje. Daarop
voortbouwend tekent een kerngroep van buurtbewoners mee aan een realisatieplan voor deze speelplek. Het
projectteam zal dat in mei, tijdens een voorstellingsmoment, aan de inwoners toelichten. 
knipsel-6ga8y1Gemeentehuis en Chirolokaal

Het vroegere gemeentehuis in Dorp en het oud-Chirolokaal aan Blijpoel kunnen optimaler benut worden. Allebei zijn ze toe aan een opknapbeurt. Vooraleer we daarvoor plannen uitwerken willen we als lokaal bestuur nadenken over de
publieke functies die we aan beide gebouwen toekomstgericht kunnen toebedelen. Dit onderdeel wordt in een latere fase aangepakt.


Met de hulp van mensen en centen …

Lokaal Bestuur De Pinte - diensten Vrije Tijd, Ruimtelijke Planning en Openbare Infrastructuur - laat zich bijstaan
door partners met ervaring in dorpskernvernieuwing.

Atelier Romain begeleidde de opmaak van het realisatieplan speelplein Het Wijngaardeke in een 'trek het landschap je dorp in'-traject.
Provincie Oost-Vlaanderen co-financiert en ondersteunt de gemeente in het begeleidingstraject 'trek het landschap je dorp in' via het Omgevingscontract.
De inrichting van het speelplein Het Wijngaardeke wordt mogelijk gemaakt vanuit het Herstelfonds, met financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Streekintercommunale Veneco ontwerpt het inrichtingsplan voor de dorpskern. De inrichting van de dorpskern Zevergem wordt mee mogelijk gemaakt vanuit het fonds PlattelandPlus, gefinancierd door Vlaanderen en Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Atelier AD staat in voor de praktische uitwerking van de plannen en zal ook de werkzaamheden begeleiden.

logo-eu-hoge-kwaliteit-qEVZv1basislogo-vlaanderen-pdpo-blauw-YgrBa2pov-logo-rgb-c9gKs3sponsorlogo_vlm_kleur-zshgr4

zevergem-wegwijzers-UIHTw1