Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Het beeld van Zevergem krijgt vorm

Het beeld van Zevergem krijgt vorm

Participatiemoment dorpskernherwaardering van Zevergem

Kom langs en denk mee op maandag 5 juni om 20 uur in de Vrije Basisschool in Zevergem.
Aan de hand van een presentatie en panelen met voorstellen neemt het studiebureau je mee in een denkproces dat moet leiden tot een meer aangename en leefbare dorpskern.

zevergem---nadardoek-inspraakmoment-dorpskernvernieuwing-5-juni-2023-kleiner-LCcXJ1


Het beeld van mijn dorp

In 2009 liep in Zevergem het Leaderproject “Het beeld van mijn dorp”. De inwoners kozen toen op verkiezingszondag voor het kunstwerk “De Ontmoeting” dat een plaats kreeg op het dorpsplein. De maanden die daaraan voorafgingen stonden de inwoners, tijdens talrijke verenigingsactiviteiten stil bij het beeld, de identiteit van hun dorp.

Met het huidige beleidsplan wil het lokaal bestuur daarop voortbouwen. Intussen heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scheldedorp de bakens uitgezet voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Zevergem. Het zorgt ervoor dat het open landschap rond het dorp gevrijwaard blijft.

Binnen de contouren van de woonkern staan we voor uitdagingen tot ontwikkeling en vernieuwing. Zo willen we werk maken van een aangenamere en aantrekkelijkere publieke ruimte in Zevergem. Het lokaal bestuur heeft zich  voorgenomen om samen met de inwoners en met ondersteuning van experten hiermee aan de slag te gaan.


3 trajecten voor vernieuwing van de publieke infrastructuur


De dorpskern

We willen de dorpskern van Zevergem beter tot zijn recht laten komen. Wat nu voornamelijk een geasfalteerde ruimte is met een verkeerstechnische inrichting, kan wellicht beter. Zo zijn er in het verleden al schetsen gemaakt voor een sterkere ruimtelijke verbinding tussen het kerkplein en de achterliggende Scheldevallei. We vragen jou om mee te denken hoe we van het dorp een nog aangenamere, groenere en ontmoetingsgerichte leefomgeving kunnen maken.

 • Fase 1 : Inwonersbevraging – maart/april
  - wat zijn de troeven en knelpunten in het dorp?
  - welke ideeën leven er nu al?
 • Fase 2 : Werkbijeenkomst - mei
  Met een groep geëngageerde bewoners en lokale actoren gaan we op het terrein en verkennen we de paden en sleutels voor een nieuwe inrichting.
 • Fase 3 : Voorstelling ontwerpplannen – juni/juli
  Met de resultaten uit de bevraging en de werkbijeenkomst gaat de ontwerper aan de slag voor een  inrichtingsstudie. Tijdens een publiek voorstellingsmoment kan je daarover jouw mening kwijt.

Het Wijngaardeke

Het speelterrein “Het Wijngaardeke” is toe aan vernieuwing!
 • Opwaardering open ruimte
 • Een beweeg- en ontmoetingsplaats op schaal en maat van het ganse dorp, voor jong en oud
In het voorjaar 2020 organiseerde de jeugddienst een enquête over de inrichting van het speelpleintje. Daarop
voortbouwend tekent een kerngroep van buurtbewoners mee aan een realisatieplan voor deze speelplek. Het
projectteam zal dat in mei, tijdens een voorstellingsmoment, aan de inwoners toelichten. Wij hebben dus een co-creatiesessie gehad en de volgende stap is de voorstelling van het praatplan op woensdag 24 mei 2023. Welkom vanaf 19 uur in de Vrije Basisschool van Zevergem.


Gemeentehuis en chirolokaal

Het vroegere gemeentehuis in Dorp en het oud-Chirolokaal aan Blijpoel kunnen optimaler benut worden. Allebei zijn ze toe aan een opknapbeurt. Vooraleer we daarvoor plannen uitwerken willen we als lokaal bestuur nadenken over de
publieke functies die we aan beide gebouwen toekomstgericht kunnen toebedelen. We zijn benieuwd naar wat jij  daarover te zeggen hebt.


Hoe kan je hierbij helpen?

Doe mee aan de bevraging*

Deel jouw inzichten en ideeën! Invullen kan tot 15 april 2023.

vul de bevraging in

Je kan de bevraging ook op papier toegestuurd krijgen. Bel daarvoor naar 09 280 98 40.

Teken mee aan de belevingskaart*

Geef op het digitale plan jouw lievelingsplekjes, routes en ideeën voor Zevergem. Meetekenen kan tot 15 april 2023.

teken mee aan de kaart 


Schrijf je in voor de workshop dorpskerninrichting

Zaterdag 6 mei 2023, van 13 uur tot 17 uur 30.
Voor geëngageerde inwoners die graag actief meedenken over hoe de dorpskern van Zevergem er zou kunnen uitzien.
Graag inschrijven tegen 4 mei 2023. Dat kan telefonisch op 09 280 98 40 of stuur een mail naar vrijetijd@depinte.be

Wij zijn alvast erg enthousiast dat je met onze vraag aan de slag wilt gaan en als inwoner van Zevergem mee wilt nadenken over onze leefomgeving. De resultaten van de bevraging, de belevingskaart en de workshop koppelen we dan ook graag terug!

* alle informatie wordt anoniem verzameld en verwerkt. We vragen je enkel om je leeftijd, gezinssituatie en woonplaats aan te geven zodat we de bekomen informatie gerichter kunnen analyseren


Met de hulp van mensen en centen …

Lokaal Bestuur De Pinte - diensten Vrije Tijd, Ruimtelijke Planning en Openbare Infrastructuur - laat zich bijstaan
door partners met ervaring in dorpskernvernieuwing.

Atelier Romain begeleidt de opmaak van het realisatieplan speelplein Het Wijngaardeke in een 'trek het landschap je dorp in'-traject.
Provincie Oost-Vlaanderen co-financiert en ondersteunt de gemeente in het begeleidingstraject 'trek het landschap je dorp in' via het Omgevingscontract.
De inrichting van het speelplein Het Wijngaardeke wordt mogelijk gemaakt vanuit het Herstelfonds, met financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Streekintercommunale Veneco ontwerpt het inrichtingsplan voor de dorpskern. De inrichting van de dorpskern Zevergem wordt mee mogelijk gemaakt vanuit het fonds PlattelandPlus, gefinancierd door Vlaanderen en Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

banner-okw_oost_vlaanderen-jzWDN1