Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Gemeenteraad / OCMW-raad  /  Voorzitter

Voorzitter

Vincent Van Peteghem
Vincent Van Peteghem werd tijdens de gemeenteraad van 4 november 2020 aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. Hij zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, opent en sluit de vergaderingen. Hij is belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering.

Daarnaast heeft hij onder andere nog volgende bevoegdheden en taken:
 
  • de eed afnemen van de raadsleden
  • de aanvullende agenda voor de gemeenteraad vaststellen
  • ondertekenen van notulen van de gemeenteraad, samen met de algemeen directeur
  • een verzoek tot het houden van een volksraadpleging op de agenda van de gemeenteraad plaatsen, tenzij de gemeenteraad kennelijk onbevoegd is om over het verzoek te beslissen (als hieromtrent twijfel bestaat, beslist de gemeenteraad)
  • in goede banen leiden van het vragenhalfuurtje
 
Vincent Van Peteghem
p.a. Koning Albertlaan 1
vincent.vanpeteghem@depinte.be