Zoeken

Home  /  Leven  /  Gemeentegids  /  Info en advies  /  Overheidsinfo  /  Vlaams Rampenfonds

Vlaams Rampenfonds

Bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen

Het Vlaams Rampenfonds is sinds 1januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alleweersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020

Sindsdien is het niet langer hetstads- of gemeentebestuur, maar de schadelijder zelf, die binnen zestig dagenna het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienenals ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediendvia het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds.

 
Voor schade die werd geleden dooreen uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag toterkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021. De meldingen die het Vlaams Rampenfondsreeds voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden meegenomen in hetonderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen. Voor verdere inlichtingen kan uterecht op de website van het Vlaams Rampenfonds of op rampenfonds@vlaanderen.be.