Zoeken

Home  /  Wonen  /  Huisvesting  /  Verwaarlozing woningen en gebouwen

Verwaarlozing woningen en gebouwen

Wat?

Woningen en gebouwen die verwaarloosd zijn, worden opgenomen in het register van verwaarlozing. Aan dit register is een gemeentelijke belasting gekoppeld. Met deze belasting wil het gemeentebestuur de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

Voorwaarden

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.
Na twaalf maanden opname in het register heft de gemeente jaarlijks een belasting. In bepaalde gevallen kan je vrijstelling voor de betaling van de belasting aanvragen.
Een woning of gebouw wordt uit het register geschrapt als de gebreken opgesomd in het beschrijvend verslag, hersteld zijn of verwijderd zijn.

Hoe?

Als een woning of een gebouw er verwaarloosd uitziet, maken we een beschrijvend verslag op en wordt de woning of het gebouw opgenomen in het register.

Bedrag

Het basisbedrag van de belasting is: 2.000 euro
De belasting wordt vermeerderd met 1.000 euro per bijkomende nieuwe termijn van 12 maanden die de woning/gebouw in het register staat, tot een maximum van 6.000 euro.