Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Verenigingen

Verenigingen

De epidemiologische situatie in België bevindt zich nu in een sanitaire noodsituatie in alarmfase 4. Het overlegcomité heeft richtlijnen bepaald rond activiteiten die verboden blijven of kunnen hervatten. 
Hieronder meer informatie rond maatregelen met een impact op het verenigingsleven. Meer bepaald wordt aangeraden om de instellingen uit de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zoveel mogelijk te vermijden. Culturele voorstellingen met publiek blijven verboden.

Wat is wel toegelaten?
Wat met repeteren en vergaderen?
Sport
Jeugd

Wat is wel toegelaten?

Alleen activiteiten in het kader van jeugdkampen, activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar en in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs.

 • Activiteiten in het kader van kampen moeten georganiseerd worden volgens de regels die hieronder worden beschreven in het deel "jeugd",
 • Activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten volgen het geldende protocol voor onderwijs,
 • Activiteiten voor kinderen georganiseerd buiten kampen en buiten het leerplichtonderwijs hebben altijd plaats:
  • met maximum 50 kinderen;
  • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging;
  • steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
Bovendien moet je de 7 minimale regels respecteren.

Wat met repeteren en vergaderen?

Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.
Vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars, zijn niet toegestaan in fysieke vorm. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).

Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bijvoorbeeld via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.
Conferentiezalen zijn stikt genomen niet gesloten, maar gezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen deze zalen ook niet gebruikt worden voor socio-culturele bijeenkomsten met publiek.

Sport

Impact van de huidige quarantaineregels, met uitzondering voor professionele verplaatsingen, biedt geen oplossing voor heel wat topsporters, omdat zij door de aard van hun sportactiviteit te hoog zullen scoren op het Passagierslocatieformulier, de PLF, (door het reizen in team of contact met de tegenstanders) waardoor ze toch in quarantaine moeten. 
Dit vormt een probleem voor zowel Belgische atleten die naar het buitenland gaan voor een wedstrijd, als voor buitenlandse atleten die in België aan een wedstrijd komen deelnemen (specifiek het WK veldrijden eind januari).
Professionele atleten worden voor hun sportieve activiteiten vrijgesteld van quarantaine in België, onafhankelijk van hun score op het PLF. De activiteiten waarvoor ze de quarantaine mogen. dienen zeer strikt georganiseerd te zijn: trainingen volgens de strikte regels van topsport, wedstrijd volgens de verschillende protocollen opgelegd door de gemeenschappen en/of de internationale federaties.

Jeugd: kampen, stages en activiteiten, of speelpleinwerking

Kampen, stages en activiteiten zonder overnachting, alsook de speelpleinwerking zijn toegestaan voor kinderen tot en met twaalf jaar, overeenkomstig het toepasselijke protocol. Deze kampen, stages en activiteiten mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 kinderen tot en met twaalf jaar bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. 

De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof. 

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link: ambrassade.be

Ondersteuning verenigingen

Klik hier voor de coronapremie voor verenigingen

Zorg voor elkaar

Gebruik het Covid Event Risk Model

Sinds 1 juli 2020 kunnen private en publieke organisatoren hun events gratis testen op mogelijke COVID-19-veiligheidsrisico's. Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is hiertoe beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. 

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor
• alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden op de openbare weg;
• betogingen;
• sportcompetities
  • met meer dan 200 deelnemers,
  • of op de openbare weg.
Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.
In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren. 

We vragen verenigingen om dit formulier bij het organiseren van activiteiten te bezorgen via

Lijst

Gedeeltelijk of volledig gesloten voor het publiek:
• casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren;
• wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines en hammams;
• discotheken en dancings;
• feest- en receptiezalen;
• pretparken;
• binnenspeeltuinen;
• dierentuinen en dierenparken;
• bowlingzalen;
• kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
• handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
• bioscopen;
• fitnesscentra;
• skipistes, langlaufpistes en skicentra.

Onderstaande inrichtingen of onderdelen ervan mogen geopend blijven:
• buitenspeeltuinen;
• musea;
• buitengedeelten van natuurparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
• zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
• bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
• gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
• buitengedeelten van sportinfrastructuren;
• overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
• culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
• sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
o trainingen van professionele sporters;
o professionele wedstrijden;
o andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.