Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Veilig naar school  /  Veilige schoolomgeving

Veilige schoolomgeving

Begin 2021 werd een werkgroep binnen de mobiliteitsraad opgericht rond het thema 'veilige schoolomgevingen'. Het doel van deze werkgroep was om concrete aanbevelingen te doen op vlak van:

  • Veilige en duurzame directe omgevingen voor elke school-, sport- cultuur- en jeugdvereniging in De Pinte - Zevergem
  • Het actualiseren van veilige en duurzame routes naar deze bestemmingen
  • Het oplossen van knelpunten in deze omgevingen en de routes ernaartoe

De werkgroep heeft een nota uitgewerkt, die in juni 2021 goedgekeurd werd door de mobiliteitsraad. Op basis daarvan worden de komende maanden, in samenloop met de invoering van de gewijzigde verkeerssituatie, een aantal structurele verbeteringen gedaan aan de schoolomgevingen. Zo worden aan elke oversteekplaats aan schoolingangen reflectoren ingewerkt in het wegdek om meer aandacht op de oversteekplaats te vestigen. Daarnaast worden ook in duidelijke markering 'SCHOOL' voor elke toegang op het wegdek geplaatst.

-Fumqx1

Per schoolomgeving worden vervolgens een aantal kleine ingrepen gedaan. Zo worden de oversteekplaats in de Bommelstraat en de Weldendreef eveneens voorzien van reflectoren en worden de eerste parkeerplaatsen op de parking van het Jeugdcafé (Polderbos 2) vervangen door een groenzone. Daarnaast wordt de zone 30 in het centrum uitgebreid met de Eeuwfeestlaan (en zijstraten) en de Bommelstraat (tussen de spoorweg en de Pintestraat).

In de schoolomgeving van de site Erasmus en Vrije Basisschool Zevergem, zijn er grotere ingrepen gepland:

Site Erasmus

Om de leerlingen van Erasmus op een veilige en leesbare manier tussen de school en het centrum te laten bewegen, wordt de voetgangersinfrastructuur vernieuwd en verbreed op dit traject. Ook ter hoogte van het postkantoor wordt de looplijn met de Jeugdwegel verbeterd. Daarnaast wordt er, eveneens vanaf 1 maart, een fietsstraat ingevoerd van de Vredestraat tot voorbij de toegang tot de site. Om de fietsstraat vlot in te kunnen rijden, wordt ook de oversteekplaats ter hoogte van de Kasteellaan heraangelegd.

-uyBv92

Rood: fietsstraat met zebrapaden (wit) / Geel: heraan te leggen voetpad

De inrichting van een kiss- and ridezone in de Kasteellaan, alsook het definitieve traject voor voetgangers en fietsers tussen Baron de Gieylaan en Kasteellaan, wordt op termijn verder uitgewerkt. Zoals al vermeld, zal er aan de toegang tot De Kleine Prins een fietsparking voorzien worden. Daarnaast wordt ook het voetpad in de Vredestraat, ter hoogte van de begraafplaats, verbreed.

Vrije Basisschool Zevergem

In Zevergem Dorp worden er in eerste instantie fietssuggestiestroken aangelegd tussen de Weldendreef en de Blijpoel. Daarnaast wordt het voetpad tussen de toegang van de school en 't Kerkdreefken verbreed. Ook de zone voor de schoolpoort wordt verbreed, wat een versmalling van de rijbaan met zich meebrengt. Deze versmalling zal in proefopstelling getest worden, alvorens dit infrastructureel veranderd wordt.

Voor de investeringen in veilige schoolomgevingen ontvangt de gemeente subsidies van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit & Openbare Werken.