Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Veilig naar school

Veilig naar school

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. We vragen daarom alvast aan alle weggebruikers om extra aandachtig te zijn in het verkeer voor jonge fietsers en voetgangers in de buurt van scholen.

Vrije Basisschool De Pinte

Na een evaluatie van de schoolstraat ter hoogte van de ingang van de Vrije Basisschool, werd er beslist om deze vanaf 1 september opnieuw in te voeren. Er zijn echter een aantal aanpassingen:

  • de fietsenstalling op het gemeenteplein wordt weggenomen, de fietsen van de leerlingen zullen opnieuw op het schoolterrein zelf gestald worden;
  • bijgevolg kan er op de parking tegenover de supermarkt opnieuw geparkeerd worden, ook tijdens de schoolstraat. De straat wordt afgesloten tussen de parking en het zebrapad;
  • komende van de post, wordt de straat afgesloten ter hoogte van de K. Leopoldlaan.

De autoluwe schoolstraat zal beginnen ter hoogte van de parking tegenover de supermarkt en eindigen ter hoogte van de Koning Leopoldlaan. In deze zone kan er tijdens de afgesproken uren dus niet geparkeerd worden, noch van de parkeerplaats weg gereden worden.
Naast deze praktische aanpassing, zal de school ook instaan voor het gemachtigd toezicht aan de schoolstraat. 

De straat wordt afgesloten op volgende momenten:   
 maandag 8 - 8.30 uur 15.45 - 16.30 uur
 dinsdag 8 - 8.30 uur 15.45 - 16.30 uur
 woensdag 8 - 8.30 uur 11.00 - 11.30 uur
 donderdag 8 - 8.30 uur 15.45 - 16.30 uur
 vrijdag 8 - 8.30 uur 15.00 - 15.30 uur

-TzfRb1


Vrije Basisschool Zevergem

De autoluwe zone in Zevergem wordt georganiseerd ter hoogte van de schoolpoort.
Er werd rekening gehouden met de doorgang van De Lijn. Het afsluiten van de straat zal steeds gebeuren na of voor het passeren van de bus. Gedurende de uren van de autoluwe zone is er een omleiding via de Molenstraat.
De school zal ook instaan voor het gemachtigd toezicht aan de schoolstraat.

De maatregel wordt toegepast tijdens de volgende uren: 
 maandag 8.40 - 9.00 uur 15.45 - 16.00 uur
 dinsdag 8.20 - 8.40 uur 15.45 - 16.00 uur
 woensdag 8.20 - 8.40 uur 11.20 - 11.40 uur
 donderdag 8.20 - 8.40 uur 15.45 - 16.00 uur
 vrijdag 8.20 - 8.40 uur 15.20 - 15.40 uur

-ks9HN2

Uit de evaluatie blijkt ook dat niet iedereen de afspraken omtrent de autoluwe zones kent of die naleeft. Daarom willen we deze nog eens herhalen:

  • tijdens de begin- en einduren wordt ter hoogte van de schoolingang een deel van de straat afgesloten voor al het gemobiliseerd verkeer, zodat kinderen veilig kunnen aankomen en vertrekken. Het is dus niet toegelaten om door deze zone te rijden;
  • het is eveneens verboden om uit deze zone te rijden tijdens de afgesproken uren. Dit geldt ook voor geparkeerde wagens. U kan tijdens de afgesproken uren dus niet in de zone rijden om er te parkeren, noch eruit wegrijden;
  • de wegcode blijft onbeperkt van toepassing op de verkeerssituaties buiten de schoolstraten.

De autoluwe schoolomgeving wordt verder opgevolgd en geëvalueerd.
Heeft u interesse om sporadisch of frequent op te treden als gemachtigd toezichter? Mail dan naar : 
directeur@vbs-depinte.be
directie@vbszevergem.be