Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Veilig naar school

Veilig naar school

Na de herfstvakantie starten de scholen weer op. De schoolstraten ter hoogte van de Vrije Basisschool in De Pinte (Baron de Gieylaan) en de Zevergem (Dorp) blijven behouden, gezien de positieve reacties.

Vrije Basisschool De Pinte

De autoluwe schoolstraat zal beginnen voor de rechterparking van het gemeenteplein en eindigen na het zebrapad ter hoogte van de schoolpoort. In deze zone kan er tijdens de afgesproken uren dus niet geparkeerd worden, noch van de parkeerplaats weg gereden worden. 
De straat wordt afgesloten op volgende momenten:         

 maandag 8 - 8.30 uur 15.45 - 16.30 uur
 dinsdag 8 - 8.30 uur 15.45 - 16.30 uur
 woensdag 8 - 8.30 uur 11.00 - 11.30 uur
 donderdag 8 - 8.30 uur 15.45 - 16.30 uur
 vrijdag 8 - 8.30 uur 15.00 - 15.30 uur


9. schoolstraat De Pinte

Vrije Basisschool Zevergem

De autoluwe zone valt tussen de beideschoolpoorten. Er werd rekening gehouden met de doorgang van De Lijn.Het afsluiten van de straat zal steeds gebeuren na of voor het passeren van debus. Gedurende de uren van de autoluwe zone is er een omleiding via deMolenstraat.
De maatregel wordt toegepast tijdens de volgende uren: 


 maandag 8.40 - 9.00 uur 15.45 - 16.00 uur
 dinsdag 8.20 - 8.40 uur 15.45 - 16.00 uur
 woensdag 8.20 - 8.40 uur 11.20 - 11.40 uur
 donderdag 8.20 - 8.40 uur 15.45 - 16.00 uur
 vrijdag 8.20 - 8.40 uur 15.20 - 15.40 uur
Binnen de autoluwe schoolomgeving blijven de algemeneveiligheidsmaatregelen gelden. Er wordt dus aan iedereen gevraagd eenmondmasker te dragen en de sociale afstandsregels tussen ouders onderling terespecteren.
Wij merken echter op dat niet iedereen de afspraken omtrent de autoluwezones kent of die naleeft daarom willen we deze nog eensherhalen:

  • Tijdens de begin- en einduren wordt ter hoogte van de schoolingangvan beide scholen een deel van de straat afgesloten voor al het gemobiliseerdverkeer, zodat kinderen veilig kunnen aankomen en vertrekken, met respect voorde sociale afstandsmaatregelen.
  • Het is verboden om in en uit deze zone te rijden. Dit geldt ookvoor geparkeerde wagens. U kan tijdens de afgesproken uren dus niet in de zonerijden om er te parkeren, noch eruit wegrijden.
De autoluwe schoolomgeving wordt verder opgevolgd en, indien nodig,bijgestuurd. Er is momenteel geen einddatum voorzien.
Zoals u weet staan we weer voor het begin van de donkersteperiode van het jaar. Graag vragen wij daarom aandacht voor de zichtbaarheidvan de kinderen in het verkeer. Gelieve daarom te controleren of defietslichten van hun fietsen werken en hen ook aan te moedigen een fluohesje tedragen op weg naar school.