Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Vaccineren

Vaccineren

De vaccinatiestrategie in de strijd tegen COVID-19 loopt in heel België. In Vlaanderen zijn 95 vaccinatiecentra geïnstalleerd. De lokale besturen staan in voor de organisatie van de centra. 

Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem vormen samen eerstelijnszone (ELZ) Schelde & Leie. Er is reeds een intense samenwerking tussen deze gemeenten voor contactonderzoek en sneltesten. Ze slaan nu ook de handen in elkaar voor de vaccinaties.

vaccinatiecentrumnazareth-laatjevaccineren

Binnen ELZ Schelde & Leie zijn 2 vaccinatiecentra.

De inwoners van Deinze en Zulte kunnen terecht bij het vaccinatiecentrum in de Brielstraat 2, 9800 Deinze. Klik hier voor info

Inwoners van De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem worden gevaccineerd in de Sporthal, in de Drapstraat 76, 9810 Nazareth. De plaats van vaccineren is niet te kiezen. In een volgorde bepaald door de vaccinatiestrategie kunnen inwoners zich gratis laten vaccineren in het lokale vaccinatiecentrum. 

We doen beroep op zelfredzaamheid om zo mogelijk zelf de verplaatsing te maken. Mensen met mobiliteitsnoden (geen eigen wagen of mogelijkheid tot verplaatsing ter beschikking) contacteren bij voorkeur het callcenter 09 396 65 60. 
Vaccinatiecentrum Nazareth zet zich in voor maximale vaccinatie en hanteert de 70%-doelstelling dus als een minimum om optimale groepsimmuniteit te verzekeren. 

Medewerkers & vrijwilligers 

Lokaal bestuur De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem werken in nauw overleg met het ELZ Schelde & Leie en externe partners samen voor de organisatie. Nazareth is penhoudende gemeente die logistiek en financiën beheert, Sint-Martens-Latem coördineert de niet-medische medewerkers en De Pinte verzorgt communicatie. 

Op een oproep voor vrijwilligers reageerden ruim 900 mensen, waarvan een 170-tal met een (para)medische vorming. Voorlopig gaan we met hen aan de slag. Op later ogenblik bekijken we om de oproep te vernieuwen.

Contact 

Vaccinatiecentrum Nazareth

Drapstraat 76
tel. 09 396 65 60
bereikbaar op weekdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.
info@vaccinatiecentrumnazareth.be
www.vaccinatiecentrumnazareth.be

vaccinatiecentrum aangepast

Over de vaccins

Zelf gevaccineerd zijn betekent niet zomaar dat jijzelf de maatregelen (afstand houden, mondmasker, enz.) niet langer moet navolgen. Pas als minstens 70% van de bevolking zich laat vaccineren ontstaat de groepsimmuniteit die nodig is om ons vroegere leven in volle vrijheid te hervatten. 

vaccinerenbanner--laatvaccineren

vaccinerenbanner--MEERTALIGE-INFO

Hoe zit dat nu met dat vaccineren? 
Prof. Isabel Leroux-Roels, vaccinatiespecialist van UZ Gent vertelt: 

Info over vaccins en vaccineren
van de Vlaamse overheid:

laatjevaccineren-MJn3y1

Factcheck vaccinaties:

vruchtbaarheid-man---coronavaccin-mKSig2
vruchtbaarheid-vrouw---coronavaccin-ZrRMi3
magnetisme-corona-KWdwg4