Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Vaccinatiecentrum Nazareth  /  Wat na jouw vaccinatie?

Wat na jouw vaccinatie?

Welke vaccins zijn beschikbaar bij het Vaccinactiecentrum Nazareth?
De coronavaccins van AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica zijn Vectorvaccins.
Onderzoekers kunnen bestaande virussen aanpassen zodat het geen virussen meer zijn. Deze zijn dan niet langer ziekmakend en kunnen zich niet meer vermenigvuldigen. Ze stimuleren wel je afweersysteem om antilichamen te maken tegen de spike-eiwitten, en je T-cel immuniteit te activeren.
Voorlopig wordt AstraZeneca niet toegediend aan personen jonger dan 41 jaar. Het Janssen Pharmaceuticavaccin (Johnson&Johnson) wordt wel toegediend aan alle doelgroepen.
De coronavaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna zijn mRNA-vaccins. Dit is een nieuwe technologie. mRNA-vaccins bevatten een boodschappermolecule (mRNA) met de welbepaalde genetische code om virale of bacteriële eiwitten in ons lichaam aan te maken, die vervolgens als antigeen fungeren. De bedoeling van al deze vaccins is om met de antigenen waaraan je wordt blootgesteld immuniteit (antilichamen en cellulaire immuniteit) op te wekken, waardoor je immuun wordt tegen de ziektes die door de respectievelijke virussen/bacteriën worden veroorzaakt.
Hoeveel tijd zit er tussen toediening eerste en tweede dosis?
In studies naar het Pfizer-vaccin werd een interval gehanteerd van ongeveer 21 dagen tussen de dosissen. De Hoge Gezondheidsraad adviseerde recent dat voor het Pfizer-vaccin een langer interval mogelijk is van 35 dagen (5 weken) na de eerste dosis.
Het vaccin van AstraZeneca wordt volgens de studies het best toegediend met 12 à 14 weken interval tussen de eerste en de tweede dosis.
De tweede prik van het Moderna-vaccin wordt na 28 dagen toegediend.
Het Janssen-vaccin vraagt slechts 1 dosis.

Wat als ik me na de vaccinatie ziek voel?
Mogelijke voorkomende bijwerkingen na COVID-vaccinatie zijn:
  • Pijn
  • Roodheid
  • Zwelling ter hoogte van de injectieplaats
  • Hoofdpijn
  • Koorts
  • Grieperig gevoel
Ook deze bijwerkingen worden soms gemeld:
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Misselijkheid
De symptomen verdwijnen spontaan na 24 tot 72 uur. Indien nodig kunnen ze met paracetamol behandeld worden. Bij aanhoudende klachten of ernstige symptomen, nemen patiënten het best contact op met de huisarts.
Hoe doeltreffend zijn de vaccins?
De Pfizer en Moderna zijn mRNA-vaccins. AstraZeneca- en Janssen-vaccins werken op basis van een virale vector. Ze stimuleren het immuunsysteem op gelijkaardige manier. Ze bieden ook allebei quasi volledige bescherming tegen de ernstige vormen van COVID-19, inclusief ziekenhuisopname. 
Zowel het vaccin van AstraZeneca als dat van Pfizer/Moderna vermindert de kans op een infectie zonder symptomen en heeft dus een impact op de besmettelijkheid en de kans op overdracht van het virus. Voor het Janssen-vaccin is dit gelijklopend. Beide types vaccins zijn veilig en doeltreffend en dragen bij tot de indijking van de coronapandemie.
Pfizer en Moderna
Voor de vaccins van Pfizer en Moderna, de twee mRNA-vaccins, werden twee grote klinische studies georganiseerd waardoor de firma's onmiddellijk beschikten over veel data en heel goede cijfers konden voorleggen (94 à 95% bescherming tegen alle vormen van COVID-19).
AstraZeneca
Het AstraZeneca-vaccin beschermt voor 100% tegen hospitalisatie en ernstige COVID-19 vanaf 3 weken na de eerste inenting en voor 70-75% tegen milde COVID-infecties. De werkzaamheid stijgt tot boven de 80% na de tweede prik als die na 12 weken wordt gegeven.
Janssen (J&J)
Het Janssen-vaccin zou 76,7% procent beschermen tegen ernstige infectie en hospitalisatie en 66,9 % tegen milde ziekte vanaf 14 dagen na eenmalige vaccinatie.
Ben ik veilig als ik een enkele dosis van een coronavirusvaccin heb gehad?
Neen. Je mag je gedrag absoluut nog niet aanpassen tot ruim na je tweede dosis. Ten eerste duurt het minstens 2 tot 3 weken voordat de bescherming van de eerste prik werkt. Zolang ben je net zo kwetsbaar als vóór je vaccinatie. Hoewel de beschermingsgraad erg hoog is, biedt overigens geen enkel vaccin voor de volle 100% bescherming, zelfs niet na 2 prikken.

Moeten gevaccineerde personen de coronamaatregelen blijven volgen?
Ja, zolang de overheid niet beslist dat er versoepelingen mogelijk zijn, moeten je alle opgelegde maatregelen volgen, zélfs als je gevaccineerd bent.
Het vaccin voorkomt dat je ziek wordt bij besmetting. Vandaag weten we echter nog niet of vaccinatie voorkomt dat je het virus doorgeeft. Zolang onvoldoende mensen zijn gevaccineerd, blijft het belangrijk om zelfs na vaccinatie de beschermingsmaatregelen volhoudt (afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen, kamer voldoende verluchten, enz.). Zo blijf je andere mensen te beschermen.

vaccinatieteller-EnARa1