Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Vaccinatiecentrum Nazareth  /  Vaccinatiecentrum

Vaccinatiecentrum

De vaccinatiestrategie in de strijd tegen COVID-19 loopt in heel België. In Vlaanderen zijn 95 vaccinatiecentra geïnstalleerd. De lokale besturen staan in voor de organisatie van de centra. 

Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem vormen samen eerstelijnszone (ELZ) Schelde & Leie. Er is reeds een intense samenwerking tussen deze gemeenten voor contactopsporing en sneltesten. Ze slaan nu ook de handen in elkaar voor de vaccinaties.

Binnen ELZ Schelde & Leie zijn 2 vaccinatiecentra

De inwoners van Deinze en Zulte kunnen terecht bij het vaccinatiecentrum in de Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9, 9800 Deinze. Klik hier voor meer info
Inwoners van De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem worden gevaccineerd in de Sporthal, in de Drapstraat 76, 9810 Nazareth.
Alle inwoners zullen zich, in volgorde bepaald door de vaccinatiestrategie, gratis kunnen laten vaccineren in het vaccinatiecentrum voor hun woonplaats. De keuze van het vaccinatiecentrum is dus niet vrij te kiezen. 
We doen beroep op zelfredzaamheid om zo mogelijk zelf de verplaatsing te maken. Voor mensen met mobiliteitsnoden werken de lokale besturen aan oplossingen (info volgt). 
Vaccinatiecentrum Nazareth organiseert zich voor de maximale vaccinatie. Dat zijn ca. 25.000 personen, ouder dan 18-jaar, die minstens 2x hun prik ter plaatse kunnen krijgen. 

Medewerkers & vrijwilligers 

Lokaal bestuur De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem werken in nauw overleg met het ELZ Schelde & Leie en externe partners samen voor de organisatie. Nazareth is penhoudende gemeente die logistiek en financiën beheert, Sint-Martens-Latem coördineert de niet-medische medewerkers en De Pinte verzorgt communicatie. 
Op een oproep voor vrijwilligers reageerden ruim 900 mensen, waarvan een 170-tal met een (para)medische vorming. Voorlopig gaan we met hen aan de slag. Op later ogenblik bekijken we om de oproep te vernieuwen.


Contact 

Vaccinatiecentrum Nazareth
Drapstraat 76
Callcenter tel. 09 396 65 60
info@vaccinatiecentrumnazareth.be
www.vaccinatiecentrumnazareth.be
vaccinatiecentrum aangepast

Over de vaccins

Zelf gevaccineerd zijn betekent niet zomaar dat jijzelf de maatregelen (afstand houden, mondmasker, enz.) niet langer moet navolgen. Pas als minstens 70% van de bevolking zich laat vaccineren ontstaat de groepsimmuniteit die nodig is om ons vroegere leven in volle vrijheid te hervatten. 

Over vaccineren in het algemeen bestaat heel veel informatie. Het blijft belangrijk om je te informeren en je daarvoor bij voorkeur te richten tot officiële informatiekanalen en experten. Laat je vaccineren! Het is veilig, gratis en je beschermt anderen en jezelf tegen besmetting met COVID-19.

Logo Sint-Martens-Latem
Logo Nazareth ELZ ScheldeLeie - De Pinte

Geen resultaten gevonden.