Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Uniforme snelheidszones

Uniforme snelheidszones

Naar aanleiding van het mobiliteitsplan van De Pinte, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018, wordt er een algemene snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd op alle lokale wegen, ook buiten de bebouwde kom.

In het centrum van De Pinte en Zevergem wordt hierop een uitzondering gemaakt door het invoeren van een zone 30, zonder te raken aan de verkeerscirculatie voor het autoverkeer.

Een afwijking naar 70 km/uur wordt, omwille van vrij liggende fietspaden en gezien de verbindingsfunctie tussen Zevergem en De Pinte, toegestaan in Den Beer en de Veldstraat (tussen de Grote Steenweg en de Molenstraat).
-mVBoJ1
 

Bij vragen of opmerkingen, kan je steeds contact opnemen via infrastructuur@depinte.be of tel. 09 280 80 20.