Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Uniforme snelheidszones

Uniforme snelheidszones

Naar aanleiding van het nieuwe mobiliteitsplan van De Pinte, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018, wordt er een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd op alle lokale wegen.

In het centrum van De Pinte en Zevergem wordt hierop een uitzondering gemaakt door het invoeren van een zone 30, zonder te raken aan de verkeerscirculatie voor het autoverkeer.

Een afwijking naar 70 km/uur wordt, omwille van vrij liggende fietspaden en gezien de verbindingsfunctie tussen Zevergem en De Pinte, toegestaan in Den Beer en de Veldstraat (tussen de Grote Steenweg en de Molenstraat).

Vanaf 1 februari 2019 gaan de nieuwe snelheidsbeperkingen van kracht. De meest ingrijpende aanpassingen zijn:

• De signalisatie in de Polderdreef en de Nieuwstraat (tussen rotonde Moerkensheide en rotonde Zwartegat) wordt aangepast van 70 naar 50 km/uur.
• De zone 30 in De Pinte wordt uitgebreid naar de straten tussen de Baron de Gieylaan en de spoorweg.
• De zone 30 in Zevergem wordt uitgebreid naar de Veldstraat vanaf het kruispunt met de Weldendreef.
• De invoering van een permanente zone 30 in een gedeelte van de Florastraat voor de veiligheid van de pendelaars.

Op de Grote Steenweg geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/uur, gezien de huidige omleiding voor fietsers door de werken aan het op-/afritcomplex en dit zolang hier geen vrijliggende fietspaden aangelegd zijn. 

Om de nieuwe snelheidsheidsbeperkingen op te volgen zullen er binnenkort, in samenwerking met politiezone Schelde-Leie, regelmatige snelheidscontroles plaatsvinden.

Op basis van de reeds ontvangen feedback hebben wij gemerkt dat er nog een aantal hiaten in de signalisatie zijn en er ook nog enkele onduidelijkheden bij de bevolking leven.

We lichten dan ook graag enkele zaken toe:
- De zone 50 geldt vanaf u een bord "Zone 50" gepasseerd bent tot u een bord "Einde zone 50" passeert of een "Zone 30" binnen rijdt. Dit is gelijkaardig voor een zone 30. De zone-borden worden binnen een zone (voorlopig) niet herhaald
- De snelheidszone 50 tussen De Pinte en Nazareth loopt in elkaar over, zowel in Eke-Landuit als omgeving Zwartegat. Hiervoor dient nog enkele signalisatie op grondgebied Nazareth aangepast te worden
- Op de volledige Grote Steenweg geldt bijgevolg een snelheidsbeperking van 50 km/uur. De snelheid werd vorig jaar reeds verlaagd ter bescherming en voor het comfort van de fietsers en is sindsdien niet gewijzigd
- Het begin van de zone 50 op de Grote Steenweg wordt aangeduid thv de Grote Steenweg zelf (aan de N60), Den Beer, De Veldstraat, de Krekelstraat en Heerweg-Zuid. Komende van Nazareth wordt dit reeds aangeduid net voorbij rotonde Bonaparte
- In een zone 50 is het niet mogelijk om C43-borden (ronde borden van 50 km/u) te laten staan. Deze werden daarom allemaal afgeplakt binnen de zone 50 en zullen op termijn verwijderd worden
- De enige wegen op grondgebied De Pinte waar een snelheidsbeperking van 70 km/u geldt zijn Den Beer en de Veldstraat (tot aan de Molenstraat)
- Het begin van de zone 30 zal nog aangeduid worden aan de hand van markering op de grond. Dit werd nog niet uitgevoerd gezien de weersomstandigheden. Er wordt nog geëvalueerd of dit ook voor de zone 50 dient te gebeuren

Met vragen, opmerkingen en suggesties kan u steeds terecht bij de dienst Grondzaken (grondzaken@depinte.be).

kaart snelheidszones voor site