Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Uniforme snelheidszones

Uniforme snelheidszones

Naar aanleiding van het mobiliteitsplan van De Pinte, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018, wordt er een algemene snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd op alle lokale wegen, ook buiten de bebouwde kom.

In het centrum van De Pinte en Zevergem wordt hierop een uitzondering gemaakt door het invoeren van een zone 30, zonder te raken aan de verkeerscirculatie voor het autoverkeer.

Een afwijking naar 70 km/uur wordt, omwille van vrij liggende fietspaden en gezien de verbindingsfunctie tussen Zevergem en De Pinte, toegestaan in Den Beer en de Veldstraat (tussen de Grote Steenweg en de Molenstraat).
-mVBoJ1
 
In de hierna vermelde straten geldt een zonale snelheidsregeling van 30 km/uur:
• Aan de Bocht
• Baron de Gieylaan (van het Kerkplein tot Baron de Gieylaan 48)
• Bachtenboslaan
• Begonialaan
• Beekstuk
• Bommelstraat (Kruispunt Breughellaan/Zwaluwlaan - Pintestraat)
• Bomstraat
• Breughellaan (Memlinglaan tot Rubenslaan)
• Burgemeester Boonelaan
• Dorp (van de Blijpoel tot de rotonde Pont-Zuid)
• Eeuwfeestlaan
• Elsboslaan
• Florastraat (Beekweg tot Hazelaarspad)
• Gloxinialaan
• Groenpark
• Groenstraat
• Hortensialaan
• J. Anthierenslaan
• Jubileumlaan
• Kasteellaan (Vredestraat tot Louis Paul Boonpark)
• Kerkplein
• Koning Albertlaan
• Koning Leopoldlaan
• Kunstschildersweg
• Lindenbulk
• Louis van Houttepark
• Melkerij
• Moerkensheide
• Moortelbos
• Nachtegalenpark
• Nijverheidstraat
• Park te Poldere
• Pastoor Van Ackerlaan
• Pintestraat (van het Kerkplein tot het Bospad)
• Polderbos
• Polderdreef (van het Kerkplein tot de Vredestraat)
• Salviapark
• Spechtenpark
• Stationsstraat
• Toekomstlaan
• Veldstraat (van de Weldendreef tot rotonde Pont-Zuid)
• Vredestraat
• Willemsdorp
• Wissenbulk

In de Polderdreef wordt een variabele zone 30 ingevoerd in de schoolomgeving van Erasmus. Deze geldt tijdens schooldagen van 7.40 uur tot 8.40 uur, 11.40 uur tot 13 uur en van 15.40 uur tot 16.40 uur. Buiten deze uren geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. De variabele zone 30 wordt ingevoerd in de Polderdreef, tussen huisnummer 13 en de Graaf H. Goethalslaan.

De andere straten binnen de bebouwde kom behouden het snelheidsregime van 50 km/uur, m.u.v. fietsstraten waar een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt. De fietsstraten worden in een aanvullend reglement per straat vastgelegd.

In de hierna vermelde straten buiten de bebouwde kom geldt een snelheidsregeling van 50 km/uur:
• Baron de Gieylaan (Singeldreef - Klossestraat)
• Beukendreef
• Blijpoelstraat (van Scheldehout - Trekweg)
• Boeregemstraat
• Bosstraat
• Deurlestraat
• Grote Steenweg
• Heirweg
• Hemelrijkstraat
• Hondelestraat
• Kannestraat
• Keistraat
• Klein leenstraatje
• Klossestraat
• Krekelstraat
• Kriekestraat
• Landuitstraat
• Leeuwerikstraat (Deurlestraat - Keistraat)
• Mattestraatje
• Mieregoed
• Molenstraat
• Nieuwstraat
• Oude Gentweg (van de Hemelrijkstraat tot de fietsstraat)
• Polderdreef (van Minnestede tot de N60)
• Potijzerlos
• Pont-Noord (van de Molenstraat - Zwijnaarde)
• Pont-Zuid
• Savaanstraat
• Scheldehout
• Scheldeveldestraat
• Snyersput
• 't Kruisken
• Vaerebeke
• Wontergemstraat
• Zevenster


In volgende straten geldt een specifieke afwijking op de eerder vernoemde snelheidsbeperkingen:
• Den Beer: 70 km/uur
• Veldstraat (van de Grote Steenweg tot de Molenstraat): 70 km/uur
Bij vragen of opmerkingen, kan je steeds contact opnemen via infrastructuur@depinte.be of tel. 09 280 80 20.