Uittreksel goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

Reglement/ verordening/ verslag
Beslissing van
Datum vast stelling
Datum bekend making
Geldig tot

gemeenteraad

2019-12-18

2019-12-20

NVT