Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Verhuur  /  Uitleendienst

Uitleendienst

Om de dynamische werking van het verenigingsleven te ondersteunen en stimuleren, stelt de gemeente allerlei feestmateriaal materiaal ter beschikking. Hiertoe dient een aanvraagformulier ingevuld te worden en ten minste twee weken voor de activiteit toe te komen op de gemeente. Opgelet: heb je dit materiaal nodig bij de organisatie van een activiteit die voor iedereen toegankelijk is (evenement)dan dien je de aanvragen te doen via de speciale evenementenprocedure: evenementen

Het materiaal van de uitleendienst wordt ter beschikking gesteld van:
 • verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad en wijkcomités
 • adviesorganen, scholen en instellingen van openbaar nut
 • bedrijven, commerciële organisaties en privépersonen komen niet in aanmerking, tenzij de activiteit plaatsvindt in de gemeentelijke infrastructuur waarbij er desgevallend gebruik gemaakt wordt van een gemeentelijke technicus en/of het schepencollege toelating gegeven heeft. 

Om de werking van de gemeentelijke uitleendienst in goede banen te leiden, werd er een uitleenreglement opgesteld waaraan de verenigingen zich strikt dienen te houden.

Reservatie
Voor de aanvraag van het materiaal dienen de specifieke aanvraagformulieren worden gebruikt. Erkende verenigingen en wijkcomités hebben een apart aanvraagformulier .

Afhalingen levering
Bepaald (klein) materiaal dient door de ontlener zelf afgehaald te worden op de dienst Vrije Tijd in het Ontmoetingscentrum Polderbos, op eigen kosten en met aangepast vervoer. Ander materiaal wordt door de dienst Grondzaken op de door de aanvrager bepaalde plaats geleverd en afgehaald. De data van levering en afhaling, alsook de plaats moeten gespecificeerd worden op het aanvraagformulier. Er worden geen leveringen gedaan op vrijdagnamiddag. De ontlener dient de transportkosten (toeslag) te betalen.  

Vergoeding
De verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad kunnen gratis het materiaal ontlenen. Zij dienen wel telkens de transportkosten te betalen. Voor alle elektrische en kwetsbare materialen (zie tarieflijst) dient er een huurprijs betaald te worden. Alle andere gebruikers dienen steeds een huurprijs te betalen. Zij ontvangen hiervoor een factuur na de gebruiksperiode. 

Beschikbaar materiaal
Tip: voor meer informatie over een item (bijvoorbeeld aantal, omschrijving, afmetingen ...): plaats de cursor op de tekst van het item. 

TENTOONSTELLINGSMATERIAAL

 • Witte tentoonstellingspanelen

FEESTMATERIAAL

 • Kuipstoelen
 • Klapstoelen
 • Houten klaptafels, 85 stuks( 70 cm B x 120 cm L)
 • Grijze klaptafels, 75 stuks (70 cm B x 120 cm L)
 • Receptietafels, 8 stuks ( 1m H)
 • Bakfrigo op wieltjes, 1 stuk
 • Tent, afm. 3m x 3x, 2 stuks
 • Aankondigingsbordjes, formaat A2, 24 stuks
 • Spreekgestoelte, 1 stuk
 • Vlaggenmasten, wit, +/- 6m, 30 stuks
 • Nadars, 175 stuks
 • Verstelbaar podium, alu voet (afm. 2m x 1m), 35 stuks
 • Vast podium, hout (afm. 2,5m x 1,5m), 24 stuks
 • Vrijwilligersbanner, 1 stuk
 • Fuifkoffer, 2 stuks

KLANKMATERIAAL

 • SET 1, 1 stuk
 • SET 2, 1 stuk

PROJECTIEMATERIAAL

 • Groot projectiescherm (240cm B x 200 cm H), 1 stuk
 • LCD-projector, 1 stuk 

SPORT- EN SPELMATERIAAL

 • Veiligheidsvestjes(kindermaat) fluorescerend, 50 stuks
 • Grote speelkoffer (afmetingen: 90 x 50 x 40)
 • Kleine speelkoffer (afmetingen: 80 x 40 x 40)

DUURZAAMHEID

 • Afvaleiland , 6 stuks
 • Herbruikbare bierbekers(per bak 125), 8 bakken (waarborg te betalen)
 • Herbruikbare frisdrankbekers (per bak 150), 8 bakken (waarborg te betalen)