Zoeken

Home  /  Wonen  /  Huisvesting  /  Tweede verblijven

Tweede verblijven

De gemeente De Pinte heeft in de gemeenteraad van 16 december 2019 het belastingreglement op tweede verblijven goedgekeurd.

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is van de eigenaar of de huurder, maar die op elk moment door hen kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn eengezinswoningen, meergezinswoningen, gemengde gebouwen, serviceflats, studio's.

Belasting

De belasting bedraagt 1 000 euro per tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het belastingjaar. In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd per tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.


Aangifte

De belastingschuldige moet jaarlijks ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar aangifte doen van het belastbaar tweede verblijf. Dit dient te gebeuren door middel van het aangifteformulier vastgesteld door het gemeentebestuur.

Meer informatie omtrent tweede verblijven vind je terug in de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 of aan de balie van de dienst Stedenbouw - Ruimtelijke ordening.