Zoeken

Home  /  Leven  /  Tewerkstelling

Tewerkstelling

Op zoek naar een job in De Pinte?

Klik hier voor de jobs beschikbaar via VDAB.
Check zeker ook onze pagina Vacatures.

Wil je als werkgever zelf een vacature online zetten op de VDAB-website? Klik hier voor info.

Gemeenschapsdienst

esf-xCxJ31

Het lokaal bestuur van De Pinte kreeg van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidie om langdurig werkzoekenden opnieuw aan de slag te helpen via gemeenschapsdienst. Het toegekende budget is vastgesteld op 7 396,84 euro.

Werkervaring
De bedoeling is dat langdurige werkzoekenden de nodige werkervaring opdoen én zich op die manier opnieuw kunnen integreren in de arbeidsmarkt. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

De Pinte is een zogenaamde leerwerkplek. In De Pinte worden de langdurig werkzoekenden ingezet bij de dienst Openbare Infrastructuur (technische dienst) en in het woonzorgcentrum. Ook De Blije School is een werkplek waar de werkzoekenden dankzij de begeleiding van twee opgeleide mentoren verschillende taken op zich nemen.


Aangifte wijziging beroep

Iedereen die van beroep verandert, moet hiervan aangifte doen zodat dit in het rijksregister aangepast kan worden. U kunt dit doen via Mijn dossier.

Vrijwilligerswerk

Gemeente en OCMW De Pinte zijn op zoek naar vrijwilligers
Bekijk hier het aanbod.

Vrijwilligerswerk
De site www.vrijwilligerswerk.be is een samenwerkingsverband tussen de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, Het Punt VZW (Steunpunt Brussel) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. Ga hier rechtstreeks naar de pagina met vacatures voor de regio De Pinte.

Wijk-werken

Wijk-werken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden. Je vergoedt hem met wijk-werkcheques.