Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Stedenbouwkundige voorschriften  /  Openbaar onderzoek gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - kwalitatief bouwen en wonen

Openbaar onderzoek gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - kwalitatief bouwen en wonen

Lokaal bestuur De Pinte wil het groene karakter van de gemeente en de woonkwaliteit bij (ver)bouwen voor de toekomst verankeren. Er werd daarom de voorbije maanden gewerkt aan de opmaak van een verordening ‘kwalitatief bouwen en wonen’. Deze verordening is een wettelijk kader dat zowel interne woonkwaliteit als algemene omgevingskwaliteit vooropstelt in onze gemeente. Die kwaliteit wordt bereikt door het bepalen van een aantal normen (bijvoorbeeld maximale verharding of bouwhoogte).

De verordening zal van toepassing zijn op het hele grondgebied van de gemeente en zal de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften van 27 augustus 2012 vervangen. Dit nieuwe wettelijk kader zal gebruikt worden om nieuwe vergunningsaanvragen te beoordelen. Voor bestaande vergunde constructies zijn er geen gevolgen.


Openbaar onderzoek

Over het ontwerp van deze verordening loopt een openbaar onderzoek van 15 september 2023 tot en met 15 oktober 2023. De gemeentelijke verordening ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis van De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte en is raadpleegbaar via de website www.depinte.be/stedenbouwkundigeverordening.

Opmerkingen of bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd worden ter attentie van het college, p/a Koning Albertlaan, 9840 De Pinte, of digitaal via bouwen@depinte.be.


Klik hier om het ontwerp van stedenbouwkundige verordening kwalitatief bouwen en wonen te raadplegen


Overeenkomstig artikel 4.2.3, § 2, 2° DABM is een onderzoek tot milieueffectrapportage (plan-m.e.r.-screening) mogelijk. Er werd een MER-screening uitgevoerd welke aantoont dat het initiatief geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken en dat er dus geen plan-MER opgesteld moet worden. De gevolgen van de verordening op het leefmilieu zijn hoofzakelijk positief. Een plan-MER is niet vereist, aangezien de milieugevolgen niet aanzienlijk kunnen zijn.


Klik hier om de bijhorende MER-screening te raadplegen


Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten
2023-01-01 - Nieuwjaar
2023-04-10 - paasmaandag
2023-05-01 - Dag van de Arbeid
2023-05-18 - Hemelvaartsdag
2023-05-19 - brugdag
2023-05-29 - pinkstermaandag
2023-06-08 - personeelssportdag
2023-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2023-07-21 - Nationale Feestdag
2023-08-14 - brugdag
2023-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2023-11-01 - Allerheiligen
2023-11-02 - Allerzielen
2023-11-11 - Wapenstilstand
2023-11-15 - Koningsdag
2023-12-25 - Kerstmis
2023-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk geslotenSpeciale openingsuren