Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Stand van zaken afvalinzameling

Stand van zaken afvalinzameling

Voorlopig gaan volgende afvalinzamelingen normaal door:
- Huis-aan-huisophaling restafval en GFT (opgelet: plastic handschoenen horen bij het restafval, niet bij PMD)
- Huis-aan-huisophaling PMD en papier en karton
Denk er ook aan: injectienaalden mogen niet in de restafvalzak of bij het PMD, dit is KGA. Ze worden afgegeven in een naaldcontainer; deze kan je onder andere kopen bij de apotheker.

BELANGRIJK: de ophaalrondes kunnen wel verstoord zijn (door minder personeel) en je dient jouw afval zeker de avond op voorhand buiten te zetten!
Indien een zak niet werd opgehaald zullen de ophalers niet terug gestuurd worden en dien je jouw afval terug binnen te nemen.

- Glascontainers: deze worden regelmatig geledigd, maar je mag hier geen glas of ander afval naast zetten indien de containers vol zijn.
Hetzelfde geldt voor de textielcontainers, hou deze rein en plaats hier geen ander afval bij!
Volgende zaken werden voorlopig stopgezet:
- snoeihout aan huis
- grof vuil aan huis
- textiel aan huis
- asbestinzameling
- textielinzameling (de containers werden tijdelijk weggehaald)
De KGA-inzamelingen werden terug opgestart (eerste op 8 en 9 mei).

Alle ophalers doen hun best om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen, maar vragen ook aan de inwoners om hun gezond verstand te gebruiken en geen afval achter te laten op plaatsen waar dit niet hoort.

We doen ook een oproep naar mensen die zwerfvuil achterlaten op straat. Dit hoort thuis bij het afval, niet op straat (voorkom besmetting op elke mogelijke manier)!

Het recyclagepark is terug open voor alle afvalfractiesbehalve asbest. Reservatie is wel nodig.

We vragen dus begrip in deze moeilijke tijden en geduld om jouw afval even wat langer bij te houden.

Wat met tuinafval?


Wie tuiniert, kan dit op een afvalarme manier. IVM, de gemeenten, compostmeesters en kringloopkrachten sensibiliseren al jarenlang om afvalarm te tuinieren.

Voor wie het nog niet doet, het is nu het moment om er aan te beginnen: thuiscomposteren in een compostvat, een compostbak of composthoop is kinderspel. Met enkele kleine kneepjes kan je gemakkelijk tuinafval omzetten tot compost, en dit zonder geurhinder voor de buren. Het kost niets en het spaart altijd ritten naar het recyclagepark uit. Niet enkel in tijden van corona-crisis! Dus, zeker een goede en goedkope oplossing voor het tuinafval!

Op www.ivmmilieubeheer.be vind je tal van tips om afvalarm te tuinieren. Ook de Vlaco inspireert, met een blog waarop praktische tips staan om grasafval, snoeihout en andere tuinafval te vermijden. Meer op www.vlaco.be.

Wat zéker niet mag is tuinafval in parken, sloten of beken of op onbebouwde percelen dumpen. Wie dit toch doet, riskeert een boete voor sluikstorten.