Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Jeugd  /  Speelruimte  /  Speelstraten

Speelstraten

Kinderen veilig op straat laten spelen? Het kan!
In onze gemeente is het concept 'speelstraten' al even ingeburgerd. De straat wordt dan voor bepaalde periode afgesloten voor alle doorgaand verkeer zodat de kinderen zich zorgeloos kunnen amuseren.
Aanvragen kunnen normaal enkel worden ingediend voor de paas- en zomervakantie met een beperking op de periodes. Om kinderen in onze gemeente meer kansen te geven om buiten te spelen, kunnen uitzonderingen worden aangevraagd via het gebruikelijke aanvraagformulier.

Gewone regeling speelstraten doorheen het jaar 

Wat is een speelstraat?
Een speelstraat is een openbare weg, of stukje ervan, die tijdelijk en gedurende bepaalde uren wordt omgetoverd tot een speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Dit betekent dat de straat voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer zodat de kinderen zich zorgeloos kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat mogen er stapvoets doorheen rijden. Een speelstraat is tijdelijk, want enkel tijdens de paas- en zomervakantie kunnen de bewoners van een straat zich kandidaat stellen. Een speelstraat kan ook enkel tussen 10 en 19 uur verkeersvrij gemaakt worden.
Om het doorgaand verkeer te weren, krijgen de aanvragers een aantal hekkens. Op de afgesproken tijdstippen mogen deze dan aan de toegangen van de speelstraat geplaatst worden. Ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord (enkel plaatselijk verkeer) en een onderbord 'speelstraat'.
De inrichting van een speelstraat is een bewuste keuze van de bewoners van die straat. Wat er allemaal gebeurt in een speelstraat, is afhankelijk van de creatieve ideeën en de inzet van de bewoners. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor de kinderen maar ook de volwassenen kunnen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat.
De gemeente De Pinte ondersteunt door speelstraten mogelijk te maken via een reglement, door het voorzien van de nodige signalisatie en het aanbieden van speelkoffers. Deze kunnen ook aangevraagd worden via de jeugddienst.
Voorwaarden:
  • enkel tijdens de paas- en zomervakantie
  • er is een snelheidsbeperking in de straat van 50 km/h of lager
  • de straat heeft een overheersend woonkarakter
  • er is geen doorgaand verkeer in de straat
U leest er alles over in het reglement.

Aanvragen

Wie?
Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden als er minimaal drie peters/meters (speelstraatverantwoordelijken) zich engageren. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanvraag, het contact met de bewoners en het plaatsen van de signalisatie.
Periode?
Speelstraten worden enkel toegestaan tijdens de paasvakantie en de zomervakantie (juli en augustus).
Voor de paasvakantie is er keuze tussen:
  • een aansluitende periode van maximaal veertien dagen
  • maximaal twee opeenvolgende weekends
  • een vaste dag per week
Een aanvraag voor de paasvakantie moet ten laatste een maand voor de start van de paasvakantie binnen zijn.
Voor de zomervakantie is er keuze tussen:
  • een aansluitende periode van maximaal veertien dagen
  • maximaal vier opeenvolgende weekends
  • een vaste dag per week
Een aanvraag voor de zomervakantie moet ten laatste op 1 juni worden binnengebracht.
Hoe?
Een speelstraat aanvragen doe je aan de hand van het aanvraagformulier. Deze aanvraag bevat ook de bewonersenquête. Dit document breng je binnen bij de jeugddienst, Polderbos 20, 9840 De Pinte.
Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de jeugddienst, tel. 09 280 980 51 of via jeugd@depinte.be.

*Nieuw* Speelkoffer

Vanaf de zomer van 2023 is er een compleet nieuwe speelkoffer ter beschikking voor de speelstraten in de gemeente. Dit is een idee uitgewerkt door de kindergemeenteraad om straten en wijken een extra stimulans te geven om een speelstraat aan te vragen. Vraag er zeker naar bij de aanvraag van je speelstraat!

Waar

Speelstraten zomer 2022:
Begonialaan: van 1 juli tot 31 juli (van huisnummer 10 tot 23)
Varentschoot: van 16 juli tot 30 juli (vanaf huisnummer 6)
Gloxinialaan: van 1 augustus tot 31 augustus
Toutefais: van 1 juli tot 31 augustus  - telkens op zaterdag


Jeugddienst
Polderbos 20
9840 De Pinte