Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Sociaal tarief jeugdactiviteiten

Sociaal tarief jeugdactiviteiten

Gemeentelijke vrijetijdstarieven goedkoper voor wie het moeilijk heeft
Het is niet voor iedereen evident om de kostprijs te betalen voor deelname aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten (sport, cultuur, jeugd, buitenschoolse kinderopvang, bibliotheek). Het gemeentebestuur heeft daarom beslist de mogelijkheid voor deelname aan een sociaal tarief in te voeren.

Wie heeft hier recht op? Hoe kan je dit voordeel genieten?

Personen die zich in financiële moeilijkheden bevinden, kunnen een aanvraag doen via TicketGang (voor kampen en speelpleinwerking) of in het Sociaal Huis (Pintestraat 69, in de voormiddag of op afspraak). Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgavenonderzoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of je recht hebt op een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy.
Ook personen met een verhoogde tegemoetkoming en cliënten die al een dossier lopen hebben bij het OCMW kunnen het sociaal tarief aanvragen.

Hoeveel bedraagt de korting in het kader van het sociaal tarief?
Het sociaal tarief houdt een korting in van 50 % op de normaal te betalen kostprijs. Wanneer de prijs nog altijd te hoog is, kan een individuele tussenkomst vanuit het sociocultureel participatiefonds of vanuit het fonds voor kinderarmoede aangevraagd worden bij het OCMW.

Hoe weten organisatoren wie recht heeft op een sociaal tarief?
Voor de activiteiten waarvoor digitaal moet worden ingeschreven (sport- en cultuurkampen, speelpleinwerking), via het online reserveringsprogramma TicketGang (automatische aanpassing na positief advies van de maatschappelijk werker). Voor andere activiteiten wordt dit rechtstreeks doorgegeven aan de organisatoren.
Dit gebeurt voor de periode van maximum één kalenderjaar, maar met de mogelijkheid om deze termijn in te korten als de financiële moeilijkheden van kortere duur zijn.

Waar kunt u terecht voor meer info?
In het Sociaal Huis, Pintestraat 69 (elke weekdag van 9 tot 12 uur of op afspraak), e-mail: info@sociaalhuisdepinte.be, tel. 09 280 93 03.