Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Schepencollege  /  Schepenen

Schepenen

Willem Rombaut

(CD&V)

Bevoegdheden: openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Kristof Agache

(N-VA)

Bevoegdheden: financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Ann Vandenbussche

(CD&V)

Bevoegdheden: jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en participatie, dorps- en wijkversterking
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Benedikte Demunck

(N-VA)

Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Kathleen Ghyselinck

(CD&V)

Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn en gezondheid, zorg voor jong en oud (gezin, kinderopvang en seniorenbeleid), gelijke kansen, voorzitter BCSD
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]