Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Schepencollege  /  Schepenen

Schepenen

Willem Rombaut

(CD&V)   
Ginstbulken 5
tel. 0473 93 31 20
Bevoegdheden: openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Kristof Agache

(N-VA)
Stijn Streuvelslaan 13
tel. 09 321 08 65
Bevoegdheden: financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Laure Reyntjens

(CD&V)

Pintestraat 16
tel. 0479 42 45 39

Bevoegdheden: jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en participatie, dorps- en wijkversterking

Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Benedikte Demunck

(N-VA)

Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60

Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking

Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Kathleen Ghyselinck

(CD&V) 

Veldstraat 54
tel. 0478 20 67 73
kathleen.ghyselinck@depinte.be

Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn en gezondheid, zorg voor jong en oud (gezin, kinderopvang en seniorenbeleid), gelijke kansen, voorzitter BCSD

Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]