Schepencollege

college van burgemeester en schepenen 
 
Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en schepenen. Zo houdt het schepencollege zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het behartigt zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang.

Op dit ogenblik bestaat het college uit de burgemeester, vier schepenen, de voorzitter van het BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst) en de algemeen directeur. De schepenen zijn verkozen door de gemeenteraad (uit hun midden).

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dit wil zeggen dat de leden samen verantwoordelijk zijn. Het college neemt dan ook enkel samen beslissingen. Er is wel een taakverdeling, elke schepen volgt dossiers op in bepaalde domeinen.

Er wordt doorgaans vergaderd op vrijdag. De zittingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en leidt de zittingen, bijgestaan door de algemeen directeur.

Briefwisseling wordt gericht aan:
Het college van burgemeester en schepenen
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
Vincent Van Peteghem
(CD&V)

Groenstraat 6
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)
 

Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, veiligheid (politie en brandweer), bevolking en burgerlijke stand, erediensten, dorps- en wijkversterking, lokale economie en middenstand

Spreekuren: na afspraak
editeer


Willem Rombaut
(CD&V)   
 
Ginstbulken 5
tel. 0473 93 31 20
 
Bevoegdheden: openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling
Spreekuren: na afspraak
editeer


Kristof Agache
(N-VA)
 
Stijn Streuvelslaan 13
tel. 09 321 08 65
 
Bevoegdheden: financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica
 
Spreekuren: na afspraak
 
editeer


Laure Reyntjens
(CD&V)

Pintestraat 16
tel. 0479 42 45 39

Bevoegdheden: jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en participatie

Spreekuren: na afspraak
editeer


Benedikte Demunck
(N-VA)

Hageland 1
benedikte.demunck@depinte.be
tel. 0497 17 13 60

Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking

Spreekuren: na afspraak
editeer


Lieve Van Lancker
(CD&V)
 
Mieregoed 15
tel. 09 221 46 96
 
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn en gezondheid, zorg voor jong en oud (gezin, kinderopvang en seniorenbeleid), ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen, voorzitter BCSD

Spreekuren: na afspraak


 
editeer